Спрягане на глагола gang на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола gang на английски.

Спрежение на глагола gang в сегашни времена

Present Tense

 • I gang
 • you gang
 • he|she|it gangs
 • we gang
 • you gang
 • they gang

Present Continuous

 • I am ganging
 • you are ganging
 • he|she|it is ganging
 • we are ganging
 • you are ganging
 • they are ganging

Present Perfect

 • I have ganged
 • you have ganged
 • he|she|it has ganged
 • we have ganged
 • you have ganged
 • they have ganged

Present Perfect Continuous

 • I have been ganging
 • you have been ganging
 • he|she|it has been ganging
 • we have been ganging
 • you have been ganging
 • they have been ganging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола gang в минали времена

Simple past

 • I ganged
 • you ganged
 • he|she|it ganged
 • we ganged
 • you ganged
 • they ganged

Past continuous

 • I was ganging
 • you were ganging
 • he|she|it was ganging
 • we were ganging
 • you were ganging
 • they were ganging

Past perfect

 • I had ganged
 • you had ganged
 • he|she|it had ganged
 • we had ganged
 • you had ganged
 • they had ganged

Past perfect continuous

 • I had been ganging
 • you had been ganging
 • he|she|it had been ganging
 • we had been ganging
 • you had been ganging
 • they had been ganging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола gang в бъдещите времена

Future

 • I will gang
 • you will gang
 • he|she|it will gang
 • we will gang
 • you will gang
 • they will gang

Future continuous

 • I will be ganging
 • you will be ganging
 • he|she|it will be ganging
 • we will be ganging
 • you will be ganging
 • they will be ganging

Future perfect

 • I will have ganged
 • you will have ganged
 • he|she|it will have ganged
 • we will have ganged
 • you will have ganged
 • they will have ganged

Future perfect continuous

 • I will have been ganging
 • you will have been ganging
 • he|she|it will have been ganging
 • we will have been ganging
 • you will have been ganging
 • they will have been ganging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to gang

Present participle

 • ganging

Past participle

 • ganged

Perfect Participle

 • having ganged

Повелителното наклонение на английски за глагола to gang

Imperative

 • gang
 • let's gang
 • gang

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: dominate eat frenzy galvanise gammon gang-bang garble guaranty institutionalize minimize scab transcribe