Спрягане на глагола gain на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола gain на английски.

Спрежение на глагола gain в сегашни времена

Present Tense

 • I gain
 • you gain
 • he|she|it gains
 • we gain
 • you gain
 • they gain

Present Continuous

 • I am gaining
 • you are gaining
 • he|she|it is gaining
 • we are gaining
 • you are gaining
 • they are gaining

Present Perfect

 • I have gained
 • you have gained
 • he|she|it has gained
 • we have gained
 • you have gained
 • they have gained

Present Perfect Continuous

 • I have been gaining
 • you have been gaining
 • he|she|it has been gaining
 • we have been gaining
 • you have been gaining
 • they have been gaining

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола gain в минали времена

Simple past

 • I gained
 • you gained
 • he|she|it gained
 • we gained
 • you gained
 • they gained

Past continuous

 • I was gaining
 • you were gaining
 • he|she|it was gaining
 • we were gaining
 • you were gaining
 • they were gaining

Past perfect

 • I had gained
 • you had gained
 • he|she|it had gained
 • we had gained
 • you had gained
 • they had gained

Past perfect continuous

 • I had been gaining
 • you had been gaining
 • he|she|it had been gaining
 • we had been gaining
 • you had been gaining
 • they had been gaining

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола gain в бъдещите времена

Future

 • I will gain
 • you will gain
 • he|she|it will gain
 • we will gain
 • you will gain
 • they will gain

Future continuous

 • I will be gaining
 • you will be gaining
 • he|she|it will be gaining
 • we will be gaining
 • you will be gaining
 • they will be gaining

Future perfect

 • I will have gained
 • you will have gained
 • he|she|it will have gained
 • we will have gained
 • you will have gained
 • they will have gained

Future perfect continuous

 • I will have been gaining
 • you will have been gaining
 • he|she|it will have been gaining
 • we will have been gaining
 • you will have been gaining
 • they will have been gaining

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to gain

Present participle

 • gaining

Past participle

 • gained

Perfect Participle

 • having gained

Повелителното наклонение на английски за глагола to gain

Imperative

 • gain
 • let's gain
 • gain

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: document dust free fuzz gaggle gainsay gam grouch insphere milk satiate traffic