Спрягане на глагола fling на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола fling на английски.

Спрежение на глагола fling в сегашни времена

Present Tense

 • I fling
 • you fling
 • he|she|it flings
 • we fling
 • you fling
 • they fling

Present Continuous

 • I am flinging
 • you are flinging
 • he|she|it is flinging
 • we are flinging
 • you are flinging
 • they are flinging

Present Perfect

 • I have flung
 • you have flung
 • he|she|it has flung
 • we have flung
 • you have flung
 • they have flung

Present Perfect Continuous

 • I have been flinging
 • you have been flinging
 • he|she|it has been flinging
 • we have been flinging
 • you have been flinging
 • they have been flinging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола fling в минали времена

Simple past

 • I flung
 • you flung
 • he|she|it flung
 • we flung
 • you flung
 • they flung

Past continuous

 • I was flinging
 • you were flinging
 • he|she|it was flinging
 • we were flinging
 • you were flinging
 • they were flinging

Past perfect

 • I had flung
 • you had flung
 • he|she|it had flung
 • we had flung
 • you had flung
 • they had flung

Past perfect continuous

 • I had been flinging
 • you had been flinging
 • he|she|it had been flinging
 • we had been flinging
 • you had been flinging
 • they had been flinging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола fling в бъдещите времена

Future

 • I will fling
 • you will fling
 • he|she|it will fling
 • we will fling
 • you will fling
 • they will fling

Future continuous

 • I will be flinging
 • you will be flinging
 • he|she|it will be flinging
 • we will be flinging
 • you will be flinging
 • they will be flinging

Future perfect

 • I will have flung
 • you will have flung
 • he|she|it will have flung
 • we will have flung
 • you will have flung
 • they will have flung

Future perfect continuous

 • I will have been flinging
 • you will have been flinging
 • he|she|it will have been flinging
 • we will have been flinging
 • you will have been flinging
 • they will have been flinging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to fling

Present participle

 • flinging

Past participle

 • flung

Perfect Participle

 • having flung

Повелителното наклонение на английски за глагола to fling

Imperative

 • fling
 • let's fling
 • fling

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: diffract disinterest figure flex flinch flint float fulminate hunt litter resubmit tame