Спрягане на глагола flee на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола flee на английски.

Спрежение на глагола flee в сегашни времена

Present Tense

 • I flee
 • you flee
 • he|she|it flees
 • we flee
 • you flee
 • they flee

Present Continuous

 • I am fleeing
 • you are fleeing
 • he|she|it is fleeing
 • we are fleeing
 • you are fleeing
 • they are fleeing

Present Perfect

 • I have fled
 • you have fled
 • he|she|it has fled
 • we have fled
 • you have fled
 • they have fled

Present Perfect Continuous

 • I have been fleeing
 • you have been fleeing
 • he|she|it has been fleeing
 • we have been fleeing
 • you have been fleeing
 • they have been fleeing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола flee в минали времена

Simple past

 • I fled
 • you fled
 • he|she|it fled
 • we fled
 • you fled
 • they fled

Past continuous

 • I was fleeing
 • you were fleeing
 • he|she|it was fleeing
 • we were fleeing
 • you were fleeing
 • they were fleeing

Past perfect

 • I had fled
 • you had fled
 • he|she|it had fled
 • we had fled
 • you had fled
 • they had fled

Past perfect continuous

 • I had been fleeing
 • you had been fleeing
 • he|she|it had been fleeing
 • we had been fleeing
 • you had been fleeing
 • they had been fleeing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола flee в бъдещите времена

Future

 • I will flee
 • you will flee
 • he|she|it will flee
 • we will flee
 • you will flee
 • they will flee

Future continuous

 • I will be fleeing
 • you will be fleeing
 • he|she|it will be fleeing
 • we will be fleeing
 • you will be fleeing
 • they will be fleeing

Future perfect

 • I will have fled
 • you will have fled
 • he|she|it will have fled
 • we will have fled
 • you will have fled
 • they will have fled

Future perfect continuous

 • I will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • he|she|it will have been fleeing
 • we will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • they will have been fleeing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to flee

Present participle

 • fleeing

Past participle

 • fled

Perfect Participle

 • having fled

Повелителното наклонение на английски за глагола to flee

Imperative

 • flee
 • let's flee
 • flee

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: diaper dish feudalize flatter fledge fleece flicker frostbite hulk lipread respect tackle