Спрягане на глагола fleck на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола fleck на английски.

Спрежение на глагола fleck в сегашни времена

Present Tense

 • I fleck
 • you fleck
 • he|she|it flecks
 • we fleck
 • you fleck
 • they fleck

Present Continuous

 • I am flecking
 • you are flecking
 • he|she|it is flecking
 • we are flecking
 • you are flecking
 • they are flecking

Present Perfect

 • I have flecked
 • you have flecked
 • he|she|it has flecked
 • we have flecked
 • you have flecked
 • they have flecked

Present Perfect Continuous

 • I have been flecking
 • you have been flecking
 • he|she|it has been flecking
 • we have been flecking
 • you have been flecking
 • they have been flecking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола fleck в минали времена

Simple past

 • I flecked
 • you flecked
 • he|she|it flecked
 • we flecked
 • you flecked
 • they flecked

Past continuous

 • I was flecking
 • you were flecking
 • he|she|it was flecking
 • we were flecking
 • you were flecking
 • they were flecking

Past perfect

 • I had flecked
 • you had flecked
 • he|she|it had flecked
 • we had flecked
 • you had flecked
 • they had flecked

Past perfect continuous

 • I had been flecking
 • you had been flecking
 • he|she|it had been flecking
 • we had been flecking
 • you had been flecking
 • they had been flecking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола fleck в бъдещите времена

Future

 • I will fleck
 • you will fleck
 • he|she|it will fleck
 • we will fleck
 • you will fleck
 • they will fleck

Future continuous

 • I will be flecking
 • you will be flecking
 • he|she|it will be flecking
 • we will be flecking
 • you will be flecking
 • they will be flecking

Future perfect

 • I will have flecked
 • you will have flecked
 • he|she|it will have flecked
 • we will have flecked
 • you will have flecked
 • they will have flecked

Future perfect continuous

 • I will have been flecking
 • you will have been flecking
 • he|she|it will have been flecking
 • we will have been flecking
 • you will have been flecking
 • they will have been flecking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to fleck

Present participle

 • flecking

Past participle

 • flecked

Perfect Participle

 • having flecked

Повелителното наклонение на английски за глагола to fleck

Imperative

 • fleck
 • let's fleck
 • fleck

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: dialyze disguise fettle flatline flay fledge fley frontload huff lip-sync resource tabulate