Спрягане на глагола festoon на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола festoon на английски.

Спрежение на глагола festoon в сегашни времена

Present Tense

 • I festoon
 • you festoon
 • he|she|it festoons
 • we festoon
 • you festoon
 • they festoon

Present Continuous

 • I am festooning
 • you are festooning
 • he|she|it is festooning
 • we are festooning
 • you are festooning
 • they are festooning

Present Perfect

 • I have festooned
 • you have festooned
 • he|she|it has festooned
 • we have festooned
 • you have festooned
 • they have festooned

Present Perfect Continuous

 • I have been festooning
 • you have been festooning
 • he|she|it has been festooning
 • we have been festooning
 • you have been festooning
 • they have been festooning

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола festoon в минали времена

Simple past

 • I festooned
 • you festooned
 • he|she|it festooned
 • we festooned
 • you festooned
 • they festooned

Past continuous

 • I was festooning
 • you were festooning
 • he|she|it was festooning
 • we were festooning
 • you were festooning
 • they were festooning

Past perfect

 • I had festooned
 • you had festooned
 • he|she|it had festooned
 • we had festooned
 • you had festooned
 • they had festooned

Past perfect continuous

 • I had been festooning
 • you had been festooning
 • he|she|it had been festooning
 • we had been festooning
 • you had been festooning
 • they had been festooning

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола festoon в бъдещите времена

Future

 • I will festoon
 • you will festoon
 • he|she|it will festoon
 • we will festoon
 • you will festoon
 • they will festoon

Future continuous

 • I will be festooning
 • you will be festooning
 • he|she|it will be festooning
 • we will be festooning
 • you will be festooning
 • they will be festooning

Future perfect

 • I will have festooned
 • you will have festooned
 • he|she|it will have festooned
 • we will have festooned
 • you will have festooned
 • they will have festooned

Future perfect continuous

 • I will have been festooning
 • you will have been festooning
 • he|she|it will have been festooning
 • we will have been festooning
 • you will have been festooning
 • they will have been festooning

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to festoon

Present participle

 • festooning

Past participle

 • festooned

Perfect Participle

 • having festooned

Повелителното наклонение на английски за глагола to festoon

Imperative

 • festoon
 • let's festoon
 • festoon

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: dereference disabuse fade ferrule fester fetch fiddle foretell hinge lath reoffend surprint