Спрягане на глагола feoff на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола feoff на английски.

Спрежение на глагола feoff в сегашни времена

Present Tense

 • I feoff
 • you feoff
 • he|she|it feoffs
 • we feoff
 • you feoff
 • they feoff

Present Continuous

 • I am feoffing
 • you are feoffing
 • he|she|it is feoffing
 • we are feoffing
 • you are feoffing
 • they are feoffing

Present Perfect

 • I have feoffed
 • you have feoffed
 • he|she|it has feoffed
 • we have feoffed
 • you have feoffed
 • they have feoffed

Present Perfect Continuous

 • I have been feoffing
 • you have been feoffing
 • he|she|it has been feoffing
 • we have been feoffing
 • you have been feoffing
 • they have been feoffing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола feoff в минали времена

Simple past

 • I feoffed
 • you feoffed
 • he|she|it feoffed
 • we feoffed
 • you feoffed
 • they feoffed

Past continuous

 • I was feoffing
 • you were feoffing
 • he|she|it was feoffing
 • we were feoffing
 • you were feoffing
 • they were feoffing

Past perfect

 • I had feoffed
 • you had feoffed
 • he|she|it had feoffed
 • we had feoffed
 • you had feoffed
 • they had feoffed

Past perfect continuous

 • I had been feoffing
 • you had been feoffing
 • he|she|it had been feoffing
 • we had been feoffing
 • you had been feoffing
 • they had been feoffing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола feoff в бъдещите времена

Future

 • I will feoff
 • you will feoff
 • he|she|it will feoff
 • we will feoff
 • you will feoff
 • they will feoff

Future continuous

 • I will be feoffing
 • you will be feoffing
 • he|she|it will be feoffing
 • we will be feoffing
 • you will be feoffing
 • they will be feoffing

Future perfect

 • I will have feoffed
 • you will have feoffed
 • he|she|it will have feoffed
 • we will have feoffed
 • you will have feoffed
 • they will have feoffed

Future perfect continuous

 • I will have been feoffing
 • you will have been feoffing
 • he|she|it will have been feoffing
 • we will have been feoffing
 • you will have been feoffing
 • they will have been feoffing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to feoff

Present participle

 • feoffing

Past participle

 • feoffed

Perfect Participle

 • having feoffed

Повелителното наклонение на английски за глагола to feoff

Imperative

 • feoff
 • let's feoff
 • feoff

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: depurate dink fable felicitate fend ferment festoon forerun highball lard rend surcharge