Спрягане на глагола evolve на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола evolve на английски.

Спрежение на глагола evolve в сегашни времена

Present Tense

 • I evolve
 • you evolve
 • he|she|it evolves
 • we evolve
 • you evolve
 • they evolve

Present Continuous

 • I am evolving
 • you are evolving
 • he|she|it is evolving
 • we are evolving
 • you are evolving
 • they are evolving

Present Perfect

 • I have evolved
 • you have evolved
 • he|she|it has evolved
 • we have evolved
 • you have evolved
 • they have evolved

Present Perfect Continuous

 • I have been evolving
 • you have been evolving
 • he|she|it has been evolving
 • we have been evolving
 • you have been evolving
 • they have been evolving

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола evolve в минали времена

Simple past

 • I evolved
 • you evolved
 • he|she|it evolved
 • we evolved
 • you evolved
 • they evolved

Past continuous

 • I was evolving
 • you were evolving
 • he|she|it was evolving
 • we were evolving
 • you were evolving
 • they were evolving

Past perfect

 • I had evolved
 • you had evolved
 • he|she|it had evolved
 • we had evolved
 • you had evolved
 • they had evolved

Past perfect continuous

 • I had been evolving
 • you had been evolving
 • he|she|it had been evolving
 • we had been evolving
 • you had been evolving
 • they had been evolving

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола evolve в бъдещите времена

Future

 • I will evolve
 • you will evolve
 • he|she|it will evolve
 • we will evolve
 • you will evolve
 • they will evolve

Future continuous

 • I will be evolving
 • you will be evolving
 • he|she|it will be evolving
 • we will be evolving
 • you will be evolving
 • they will be evolving

Future perfect

 • I will have evolved
 • you will have evolved
 • he|she|it will have evolved
 • we will have evolved
 • you will have evolved
 • they will have evolved

Future perfect continuous

 • I will have been evolving
 • you will have been evolving
 • he|she|it will have been evolving
 • we will have been evolving
 • you will have been evolving
 • they will have been evolving

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to evolve

Present participle

 • evolving

Past participle

 • evolved

Perfect Participle

 • having evolved

Повелителното наклонение на английски за глагола to evolve

Imperative

 • evolve
 • let's evolve
 • evolve

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: decompound denationalize envenom evert evoke exacerbate except fieldtest groove jack-knife reconnect stoop