Спрягане на глагола emulsify на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола emulsify на английски.

Спрежение на глагола emulsify в сегашни времена

Present Tense

 • I emulsify
 • you emulsify
 • he|she|it emulsifies
 • we emulsify
 • you emulsify
 • they emulsify

Present Continuous

 • I am emulsifying
 • you are emulsifying
 • he|she|it is emulsifying
 • we are emulsifying
 • you are emulsifying
 • they are emulsifying

Present Perfect

 • I have emulsified
 • you have emulsified
 • he|she|it has emulsified
 • we have emulsified
 • you have emulsified
 • they have emulsified

Present Perfect Continuous

 • I have been emulsifying
 • you have been emulsifying
 • he|she|it has been emulsifying
 • we have been emulsifying
 • you have been emulsifying
 • they have been emulsifying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола emulsify в минали времена

Simple past

 • I emulsified
 • you emulsified
 • he|she|it emulsified
 • we emulsified
 • you emulsified
 • they emulsified

Past continuous

 • I was emulsifying
 • you were emulsifying
 • he|she|it was emulsifying
 • we were emulsifying
 • you were emulsifying
 • they were emulsifying

Past perfect

 • I had emulsified
 • you had emulsified
 • he|she|it had emulsified
 • we had emulsified
 • you had emulsified
 • they had emulsified

Past perfect continuous

 • I had been emulsifying
 • you had been emulsifying
 • he|she|it had been emulsifying
 • we had been emulsifying
 • you had been emulsifying
 • they had been emulsifying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола emulsify в бъдещите времена

Future

 • I will emulsify
 • you will emulsify
 • he|she|it will emulsify
 • we will emulsify
 • you will emulsify
 • they will emulsify

Future continuous

 • I will be emulsifying
 • you will be emulsifying
 • he|she|it will be emulsifying
 • we will be emulsifying
 • you will be emulsifying
 • they will be emulsifying

Future perfect

 • I will have emulsified
 • you will have emulsified
 • he|she|it will have emulsified
 • we will have emulsified
 • you will have emulsified
 • they will have emulsified

Future perfect continuous

 • I will have been emulsifying
 • you will have been emulsifying
 • he|she|it will have been emulsifying
 • we will have been emulsifying
 • you will have been emulsifying
 • they will have been emulsifying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to emulsify

Present participle

 • emulsifying

Past participle

 • emulsified

Perfect Participle

 • having emulsified

Повелителното наклонение на английски за глагола to emulsify

Imperative

 • emulsify
 • let's emulsify
 • emulsify

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: criticise deaden egest emplane emulate enable encash excogitate gang ingulf quicken spice