Спрягане на глагола elutriate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола elutriate на английски.

Спрежение на глагола elutriate в сегашни времена

Present Tense

 • I elutriate
 • you elutriate
 • he|she|it elutriates
 • we elutriate
 • you elutriate
 • they elutriate

Present Continuous

 • I am elutriating
 • you are elutriating
 • he|she|it is elutriating
 • we are elutriating
 • you are elutriating
 • they are elutriating

Present Perfect

 • I have elutriated
 • you have elutriated
 • he|she|it has elutriated
 • we have elutriated
 • you have elutriated
 • they have elutriated

Present Perfect Continuous

 • I have been elutriating
 • you have been elutriating
 • he|she|it has been elutriating
 • we have been elutriating
 • you have been elutriating
 • they have been elutriating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола elutriate в минали времена

Simple past

 • I elutriated
 • you elutriated
 • he|she|it elutriated
 • we elutriated
 • you elutriated
 • they elutriated

Past continuous

 • I was elutriating
 • you were elutriating
 • he|she|it was elutriating
 • we were elutriating
 • you were elutriating
 • they were elutriating

Past perfect

 • I had elutriated
 • you had elutriated
 • he|she|it had elutriated
 • we had elutriated
 • you had elutriated
 • they had elutriated

Past perfect continuous

 • I had been elutriating
 • you had been elutriating
 • he|she|it had been elutriating
 • we had been elutriating
 • you had been elutriating
 • they had been elutriating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола elutriate в бъдещите времена

Future

 • I will elutriate
 • you will elutriate
 • he|she|it will elutriate
 • we will elutriate
 • you will elutriate
 • they will elutriate

Future continuous

 • I will be elutriating
 • you will be elutriating
 • he|she|it will be elutriating
 • we will be elutriating
 • you will be elutriating
 • they will be elutriating

Future perfect

 • I will have elutriated
 • you will have elutriated
 • he|she|it will have elutriated
 • we will have elutriated
 • you will have elutriated
 • they will have elutriated

Future perfect continuous

 • I will have been elutriating
 • you will have been elutriating
 • he|she|it will have been elutriating
 • we will have been elutriating
 • you will have been elutriating
 • they will have been elutriating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to elutriate

Present participle

 • elutriating

Past participle

 • elutriated

Perfect Participle

 • having elutriated

Повелителното наклонение на английски за глагола to elutriate

Imperative

 • elutriate
 • let's elutriate
 • elutriate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cozen cushion dumb eliminate elute emaciate embarrass etch fudge incur purchase sop