Спрягане на глагола edge на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола edge на английски.

Спрежение на глагола edge в сегашни времена

Present Tense

 • I edge
 • you edge
 • he|she|it edges
 • we edge
 • you edge
 • they edge

Present Continuous

 • I am edging
 • you are edging
 • he|she|it is edging
 • we are edging
 • you are edging
 • they are edging

Present Perfect

 • I have edged
 • you have edged
 • he|she|it has edged
 • we have edged
 • you have edged
 • they have edged

Present Perfect Continuous

 • I have been edging
 • you have been edging
 • he|she|it has been edging
 • we have been edging
 • you have been edging
 • they have been edging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола edge в минали времена

Simple past

 • I edged
 • you edged
 • he|she|it edged
 • we edged
 • you edged
 • they edged

Past continuous

 • I was edging
 • you were edging
 • he|she|it was edging
 • we were edging
 • you were edging
 • they were edging

Past perfect

 • I had edged
 • you had edged
 • he|she|it had edged
 • we had edged
 • you had edged
 • they had edged

Past perfect continuous

 • I had been edging
 • you had been edging
 • he|she|it had been edging
 • we had been edging
 • you had been edging
 • they had been edging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола edge в бъдещите времена

Future

 • I will edge
 • you will edge
 • he|she|it will edge
 • we will edge
 • you will edge
 • they will edge

Future continuous

 • I will be edging
 • you will be edging
 • he|she|it will be edging
 • we will be edging
 • you will be edging
 • they will be edging

Future perfect

 • I will have edged
 • you will have edged
 • he|she|it will have edged
 • we will have edged
 • you will have edged
 • they will have edged

Future perfect continuous

 • I will have been edging
 • you will have been edging
 • he|she|it will have been edging
 • we will have been edging
 • you will have been edging
 • they will have been edging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to edge

Present participle

 • edging

Past participle

 • edged

Perfect Participle

 • having edged

Повелителното наклонение на английски за глагола to edge

Imperative

 • edge
 • let's edge
 • edge

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cosset crowd drain ebonize eddy edify effect envision free impound prosper snuff