Спрягане на глагола dishevel на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола dishevel на английски.

Спрежение на глагола dishevel в сегашни времена

Present Tense

 • I dishevel
 • you dishevel
 • he|she|it dishevels
 • we dishevel
 • you dishevel
 • they dishevel

Present Continuous

 • I am dishevelling
 • you are dishevelling
 • he|she|it is dishevelling
 • we are dishevelling
 • you are dishevelling
 • they are dishevelling

Present Perfect

 • I have dishevelled
 • you have dishevelled
 • he|she|it has dishevelled
 • we have dishevelled
 • you have dishevelled
 • they have dishevelled

Present Perfect Continuous

 • I have been dishevelling
 • you have been dishevelling
 • he|she|it has been dishevelling
 • we have been dishevelling
 • you have been dishevelling
 • they have been dishevelling

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола dishevel в минали времена

Simple past

 • I dishevelled
 • you dishevelled
 • he|she|it dishevelled
 • we dishevelled
 • you dishevelled
 • they dishevelled

Past continuous

 • I was dishevelling
 • you were dishevelling
 • he|she|it was dishevelling
 • we were dishevelling
 • you were dishevelling
 • they were dishevelling

Past perfect

 • I had dishevelled
 • you had dishevelled
 • he|she|it had dishevelled
 • we had dishevelled
 • you had dishevelled
 • they had dishevelled

Past perfect continuous

 • I had been dishevelling
 • you had been dishevelling
 • he|she|it had been dishevelling
 • we had been dishevelling
 • you had been dishevelling
 • they had been dishevelling

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола dishevel в бъдещите времена

Future

 • I will dishevel
 • you will dishevel
 • he|she|it will dishevel
 • we will dishevel
 • you will dishevel
 • they will dishevel

Future continuous

 • I will be dishevelling
 • you will be dishevelling
 • he|she|it will be dishevelling
 • we will be dishevelling
 • you will be dishevelling
 • they will be dishevelling

Future perfect

 • I will have dishevelled
 • you will have dishevelled
 • he|she|it will have dishevelled
 • we will have dishevelled
 • you will have dishevelled
 • they will have dishevelled

Future perfect continuous

 • I will have been dishevelling
 • you will have been dishevelling
 • he|she|it will have been dishevelling
 • we will have been dishevelling
 • you will have been dishevelling
 • they will have been dishevelling

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to dishevel

Present participle

 • dishevelling

Past participle

 • dishevelled

Perfect Participle

 • having dishevelled

Повелителното наклонение на английски за глагола to dishevel

Imperative

 • dishevel
 • let's dishevel
 • dishevel

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: codify confect disafforest disgorge dishearten dishonour disintegrate drink feint haver plug shit