Спрягане на глагола disgorge на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола disgorge на английски.

Спрежение на глагола disgorge в сегашни времена

Present Tense

 • I disgorge
 • you disgorge
 • he|she|it disgorges
 • we disgorge
 • you disgorge
 • they disgorge

Present Continuous

 • I am disgorging
 • you are disgorging
 • he|she|it is disgorging
 • we are disgorging
 • you are disgorging
 • they are disgorging

Present Perfect

 • I have disgorged
 • you have disgorged
 • he|she|it has disgorged
 • we have disgorged
 • you have disgorged
 • they have disgorged

Present Perfect Continuous

 • I have been disgorging
 • you have been disgorging
 • he|she|it has been disgorging
 • we have been disgorging
 • you have been disgorging
 • they have been disgorging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола disgorge в минали времена

Simple past

 • I disgorged
 • you disgorged
 • he|she|it disgorged
 • we disgorged
 • you disgorged
 • they disgorged

Past continuous

 • I was disgorging
 • you were disgorging
 • he|she|it was disgorging
 • we were disgorging
 • you were disgorging
 • they were disgorging

Past perfect

 • I had disgorged
 • you had disgorged
 • he|she|it had disgorged
 • we had disgorged
 • you had disgorged
 • they had disgorged

Past perfect continuous

 • I had been disgorging
 • you had been disgorging
 • he|she|it had been disgorging
 • we had been disgorging
 • you had been disgorging
 • they had been disgorging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола disgorge в бъдещите времена

Future

 • I will disgorge
 • you will disgorge
 • he|she|it will disgorge
 • we will disgorge
 • you will disgorge
 • they will disgorge

Future continuous

 • I will be disgorging
 • you will be disgorging
 • he|she|it will be disgorging
 • we will be disgorging
 • you will be disgorging
 • they will be disgorging

Future perfect

 • I will have disgorged
 • you will have disgorged
 • he|she|it will have disgorged
 • we will have disgorged
 • you will have disgorged
 • they will have disgorged

Future perfect continuous

 • I will have been disgorging
 • you will have been disgorging
 • he|she|it will have been disgorging
 • we will have been disgorging
 • you will have been disgorging
 • they will have been disgorging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to disgorge

Present participle

 • disgorging

Past participle

 • disgorged

Perfect Participle

 • having disgorged

Повелителното наклонение на английски за глагола to disgorge

Imperative

 • disgorge
 • let's disgorge
 • disgorge

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: cocker condole disaccord disesteem disfrock disgrace disincentivise dredge fecundate hatch plodge shinny