Спрягане на глагола defrock на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола defrock на английски.

Спрежение на глагола defrock в сегашни времена

Present Tense

 • I defrock
 • you defrock
 • he|she|it defrocks
 • we defrock
 • you defrock
 • they defrock

Present Continuous

 • I am defrocking
 • you are defrocking
 • he|she|it is defrocking
 • we are defrocking
 • you are defrocking
 • they are defrocking

Present Perfect

 • I have defrocked
 • you have defrocked
 • he|she|it has defrocked
 • we have defrocked
 • you have defrocked
 • they have defrocked

Present Perfect Continuous

 • I have been defrocking
 • you have been defrocking
 • he|she|it has been defrocking
 • we have been defrocking
 • you have been defrocking
 • they have been defrocking

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола defrock в минали времена

Simple past

 • I defrocked
 • you defrocked
 • he|she|it defrocked
 • we defrocked
 • you defrocked
 • they defrocked

Past continuous

 • I was defrocking
 • you were defrocking
 • he|she|it was defrocking
 • we were defrocking
 • you were defrocking
 • they were defrocking

Past perfect

 • I had defrocked
 • you had defrocked
 • he|she|it had defrocked
 • we had defrocked
 • you had defrocked
 • they had defrocked

Past perfect continuous

 • I had been defrocking
 • you had been defrocking
 • he|she|it had been defrocking
 • we had been defrocking
 • you had been defrocking
 • they had been defrocking

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола defrock в бъдещите времена

Future

 • I will defrock
 • you will defrock
 • he|she|it will defrock
 • we will defrock
 • you will defrock
 • they will defrock

Future continuous

 • I will be defrocking
 • you will be defrocking
 • he|she|it will be defrocking
 • we will be defrocking
 • you will be defrocking
 • they will be defrocking

Future perfect

 • I will have defrocked
 • you will have defrocked
 • he|she|it will have defrocked
 • we will have defrocked
 • you will have defrocked
 • they will have defrocked

Future perfect continuous

 • I will have been defrocking
 • you will have been defrocking
 • he|she|it will have been defrocking
 • we will have been defrocking
 • you will have been defrocking
 • they will have been defrocking

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to defrock

Present participle

 • defrocking

Past participle

 • defrocked

Perfect Participle

 • having defrocked

Повелителното наклонение на английски за глагола to defrock

Imperative

 • defrock
 • let's defrock
 • defrock

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: calque certificate decentralise deforce defriend defrost degrade devil encapsulate fulminate overrefine roister