Спрягане на глагола defray на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола defray на английски.

Спрежение на глагола defray в сегашни времена

Present Tense

 • I defray
 • you defray
 • he|she|it defrays
 • we defray
 • you defray
 • they defray

Present Continuous

 • I am defraying
 • you are defraying
 • he|she|it is defraying
 • we are defraying
 • you are defraying
 • they are defraying

Present Perfect

 • I have defrayed
 • you have defrayed
 • he|she|it has defrayed
 • we have defrayed
 • you have defrayed
 • they have defrayed

Present Perfect Continuous

 • I have been defraying
 • you have been defraying
 • he|she|it has been defraying
 • we have been defraying
 • you have been defraying
 • they have been defraying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола defray в минали времена

Simple past

 • I defrayed
 • you defrayed
 • he|she|it defrayed
 • we defrayed
 • you defrayed
 • they defrayed

Past continuous

 • I was defraying
 • you were defraying
 • he|she|it was defraying
 • we were defraying
 • you were defraying
 • they were defraying

Past perfect

 • I had defrayed
 • you had defrayed
 • he|she|it had defrayed
 • we had defrayed
 • you had defrayed
 • they had defrayed

Past perfect continuous

 • I had been defraying
 • you had been defraying
 • he|she|it had been defraying
 • we had been defraying
 • you had been defraying
 • they had been defraying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола defray в бъдещите времена

Future

 • I will defray
 • you will defray
 • he|she|it will defray
 • we will defray
 • you will defray
 • they will defray

Future continuous

 • I will be defraying
 • you will be defraying
 • he|she|it will be defraying
 • we will be defraying
 • you will be defraying
 • they will be defraying

Future perfect

 • I will have defrayed
 • you will have defrayed
 • he|she|it will have defrayed
 • we will have defrayed
 • you will have defrayed
 • they will have defrayed

Future perfect continuous

 • I will have been defraying
 • you will have been defraying
 • he|she|it will have been defraying
 • we will have been defraying
 • you will have been defraying
 • they will have been defraying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to defray

Present participle

 • defraying

Past participle

 • defrayed

Perfect Participle

 • having defrayed

Повелителното наклонение на английски за глагола to defray

Imperative

 • defray
 • let's defray
 • defray

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: callus cere deceive defog defraud defriend deglaze devest encage fulgurate overreach roger