Спрягане на глагола deflower на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола deflower на английски.

Спрежение на глагола deflower в сегашни времена

Present Tense

 • I deflower
 • you deflower
 • he|she|it deflowers
 • we deflower
 • you deflower
 • they deflower

Present Continuous

 • I am deflowering
 • you are deflowering
 • he|she|it is deflowering
 • we are deflowering
 • you are deflowering
 • they are deflowering

Present Perfect

 • I have deflowered
 • you have deflowered
 • he|she|it has deflowered
 • we have deflowered
 • you have deflowered
 • they have deflowered

Present Perfect Continuous

 • I have been deflowering
 • you have been deflowering
 • he|she|it has been deflowering
 • we have been deflowering
 • you have been deflowering
 • they have been deflowering

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола deflower в минали времена

Simple past

 • I deflowered
 • you deflowered
 • he|she|it deflowered
 • we deflowered
 • you deflowered
 • they deflowered

Past continuous

 • I was deflowering
 • you were deflowering
 • he|she|it was deflowering
 • we were deflowering
 • you were deflowering
 • they were deflowering

Past perfect

 • I had deflowered
 • you had deflowered
 • he|she|it had deflowered
 • we had deflowered
 • you had deflowered
 • they had deflowered

Past perfect continuous

 • I had been deflowering
 • you had been deflowering
 • he|she|it had been deflowering
 • we had been deflowering
 • you had been deflowering
 • they had been deflowering

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола deflower в бъдещите времена

Future

 • I will deflower
 • you will deflower
 • he|she|it will deflower
 • we will deflower
 • you will deflower
 • they will deflower

Future continuous

 • I will be deflowering
 • you will be deflowering
 • he|she|it will be deflowering
 • we will be deflowering
 • you will be deflowering
 • they will be deflowering

Future perfect

 • I will have deflowered
 • you will have deflowered
 • he|she|it will have deflowered
 • we will have deflowered
 • you will have deflowered
 • they will have deflowered

Future perfect continuous

 • I will have been deflowering
 • you will have been deflowering
 • he|she|it will have been deflowering
 • we will have been deflowering
 • you will have been deflowering
 • they will have been deflowering

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to deflower

Present participle

 • deflowering

Past participle

 • deflowered

Perfect Participle

 • having deflowered

Повелителното наклонение на английски за глагола to deflower

Imperative

 • deflower
 • let's deflower
 • deflower

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: calculate cense decant defilade deflocculate defog defrock detrain empt fruit overpitch roar