Спрягане на глагола deflocculate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола deflocculate на английски.

Спрежение на глагола deflocculate в сегашни времена

Present Tense

 • I deflocculate
 • you deflocculate
 • he|she|it deflocculates
 • we deflocculate
 • you deflocculate
 • they deflocculate

Present Continuous

 • I am deflocculating
 • you are deflocculating
 • he|she|it is deflocculating
 • we are deflocculating
 • you are deflocculating
 • they are deflocculating

Present Perfect

 • I have deflocculated
 • you have deflocculated
 • he|she|it has deflocculated
 • we have deflocculated
 • you have deflocculated
 • they have deflocculated

Present Perfect Continuous

 • I have been deflocculating
 • you have been deflocculating
 • he|she|it has been deflocculating
 • we have been deflocculating
 • you have been deflocculating
 • they have been deflocculating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола deflocculate в минали времена

Simple past

 • I deflocculated
 • you deflocculated
 • he|she|it deflocculated
 • we deflocculated
 • you deflocculated
 • they deflocculated

Past continuous

 • I was deflocculating
 • you were deflocculating
 • he|she|it was deflocculating
 • we were deflocculating
 • you were deflocculating
 • they were deflocculating

Past perfect

 • I had deflocculated
 • you had deflocculated
 • he|she|it had deflocculated
 • we had deflocculated
 • you had deflocculated
 • they had deflocculated

Past perfect continuous

 • I had been deflocculating
 • you had been deflocculating
 • he|she|it had been deflocculating
 • we had been deflocculating
 • you had been deflocculating
 • they had been deflocculating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола deflocculate в бъдещите времена

Future

 • I will deflocculate
 • you will deflocculate
 • he|she|it will deflocculate
 • we will deflocculate
 • you will deflocculate
 • they will deflocculate

Future continuous

 • I will be deflocculating
 • you will be deflocculating
 • he|she|it will be deflocculating
 • we will be deflocculating
 • you will be deflocculating
 • they will be deflocculating

Future perfect

 • I will have deflocculated
 • you will have deflocculated
 • he|she|it will have deflocculated
 • we will have deflocculated
 • you will have deflocculated
 • they will have deflocculated

Future perfect continuous

 • I will have been deflocculating
 • you will have been deflocculating
 • he|she|it will have been deflocculating
 • we will have been deflocculating
 • you will have been deflocculating
 • they will have been deflocculating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to deflocculate

Present participle

 • deflocculating

Past participle

 • deflocculated

Perfect Participle

 • having deflocculated

Повелителното наклонение на английски за глагола to deflocculate

Imperative

 • deflocculate
 • let's deflocculate
 • deflocculate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: calcine cement decamp defer deflect deflower defriend detract empower fructify overpersuade roam