Спрягане на глагола decease на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола decease на английски.

Спрежение на глагола decease в сегашни времена

Present Tense

  • I decease
  • you decease
  • he|she|it deceases
  • we decease
  • you decease
  • they decease

Present Continuous

  • I am deceasing
  • you are deceasing
  • he|she|it is deceasing
  • we are deceasing
  • you are deceasing
  • they are deceasing

Present Perfect

  • I have deceased
  • you have deceased
  • he|she|it has deceased
  • we have deceased
  • you have deceased
  • they have deceased

Present Perfect Continuous

  • I have been deceasing
  • you have been deceasing
  • he|she|it has been deceasing
  • we have been deceasing
  • you have been deceasing
  • they have been deceasing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола decease в минали времена

Simple past

  • I deceased
  • you deceased
  • he|she|it deceased
  • we deceased
  • you deceased
  • they deceased

Past continuous

  • I was deceasing
  • you were deceasing
  • he|she|it was deceasing
  • we were deceasing
  • you were deceasing
  • they were deceasing

Past perfect

  • I had deceased
  • you had deceased
  • he|she|it had deceased
  • we had deceased
  • you had deceased
  • they had deceased

Past perfect continuous

  • I had been deceasing
  • you had been deceasing
  • he|she|it had been deceasing
  • we had been deceasing
  • you had been deceasing
  • they had been deceasing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола decease в бъдещите времена

Future

  • I will decease
  • you will decease
  • he|she|it will decease
  • we will decease
  • you will decease
  • they will decease

Future continuous

  • I will be deceasing
  • you will be deceasing
  • he|she|it will be deceasing
  • we will be deceasing
  • you will be deceasing
  • they will be deceasing

Future perfect

  • I will have deceased
  • you will have deceased
  • he|she|it will have deceased
  • we will have deceased
  • you will have deceased
  • they will have deceased

Future perfect continuous

  • I will have been deceasing
  • you will have been deceasing
  • he|she|it will have been deceasing
  • we will have been deceasing
  • you will have been deceasing
  • they will have been deceasing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to decease

Present participle

  • deceasing

Past participle

  • deceased

Perfect Participle

  • having deceased

Повелителното наклонение на английски за глагола to decease

Imperative

  • decease
  • let's decease
  • decease

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bugle carbolize curtain decant decay deceive decimalize depress egress formularize outstrip revalue