Спрягане на глагола convey на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола convey на английски.

Спрежение на глагола convey в сегашни времена

Present Tense

 • I convey
 • you convey
 • he|she|it conveys
 • we convey
 • you convey
 • they convey

Present Continuous

 • I am conveying
 • you are conveying
 • he|she|it is conveying
 • we are conveying
 • you are conveying
 • they are conveying

Present Perfect

 • I have conveyed
 • you have conveyed
 • he|she|it has conveyed
 • we have conveyed
 • you have conveyed
 • they have conveyed

Present Perfect Continuous

 • I have been conveying
 • you have been conveying
 • he|she|it has been conveying
 • we have been conveying
 • you have been conveying
 • they have been conveying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола convey в минали времена

Simple past

 • I conveyed
 • you conveyed
 • he|she|it conveyed
 • we conveyed
 • you conveyed
 • they conveyed

Past continuous

 • I was conveying
 • you were conveying
 • he|she|it was conveying
 • we were conveying
 • you were conveying
 • they were conveying

Past perfect

 • I had conveyed
 • you had conveyed
 • he|she|it had conveyed
 • we had conveyed
 • you had conveyed
 • they had conveyed

Past perfect continuous

 • I had been conveying
 • you had been conveying
 • he|she|it had been conveying
 • we had been conveying
 • you had been conveying
 • they had been conveying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола convey в бъдещите времена

Future

 • I will convey
 • you will convey
 • he|she|it will convey
 • we will convey
 • you will convey
 • they will convey

Future continuous

 • I will be conveying
 • you will be conveying
 • he|she|it will be conveying
 • we will be conveying
 • you will be conveying
 • they will be conveying

Future perfect

 • I will have conveyed
 • you will have conveyed
 • he|she|it will have conveyed
 • we will have conveyed
 • you will have conveyed
 • they will have conveyed

Future perfect continuous

 • I will have been conveying
 • you will have been conveying
 • he|she|it will have been conveying
 • we will have been conveying
 • you will have been conveying
 • they will have been conveying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to convey

Present participle

 • conveying

Past participle

 • conveyed

Perfect Participle

 • having conveyed

Повелителното наклонение на английски за глагола to convey

Imperative

 • convey
 • let's convey
 • convey

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bench blotch confine convalesce convex convict cook cue disentangle facepalm mop redecorate