Спрягане на глагола castoff на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола castoff на английски.

Спрежение на глагола castoff в сегашни времена

Present Tense

 • I castoff
 • you castoff
 • he|she|it castoffs
 • we castoff
 • you castoff
 • they castoff

Present Continuous

 • I am castoffing
 • you are castoffing
 • he|she|it is castoffing
 • we are castoffing
 • you are castoffing
 • they are castoffing

Present Perfect

 • I have castoffed
 • you have castoffed
 • he|she|it has castoffed
 • we have castoffed
 • you have castoffed
 • they have castoffed

Present Perfect Continuous

 • I have been castoffing
 • you have been castoffing
 • he|she|it has been castoffing
 • we have been castoffing
 • you have been castoffing
 • they have been castoffing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола castoff в минали времена

Simple past

 • I castoffed
 • you castoffed
 • he|she|it castoffed
 • we castoffed
 • you castoffed
 • they castoffed

Past continuous

 • I was castoffing
 • you were castoffing
 • he|she|it was castoffing
 • we were castoffing
 • you were castoffing
 • they were castoffing

Past perfect

 • I had castoffed
 • you had castoffed
 • he|she|it had castoffed
 • we had castoffed
 • you had castoffed
 • they had castoffed

Past perfect continuous

 • I had been castoffing
 • you had been castoffing
 • he|she|it had been castoffing
 • we had been castoffing
 • you had been castoffing
 • they had been castoffing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола castoff в бъдещите времена

Future

 • I will castoff
 • you will castoff
 • he|she|it will castoff
 • we will castoff
 • you will castoff
 • they will castoff

Future continuous

 • I will be castoffing
 • you will be castoffing
 • he|she|it will be castoffing
 • we will be castoffing
 • you will be castoffing
 • they will be castoffing

Future perfect

 • I will have castoffed
 • you will have castoffed
 • he|she|it will have castoffed
 • we will have castoffed
 • you will have castoffed
 • they will have castoffed

Future perfect continuous

 • I will have been castoffing
 • you will have been castoffing
 • he|she|it will have been castoffing
 • we will have been castoffing
 • you will have been castoffing
 • they will have been castoffing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to castoff

Present participle

 • castoffing

Past participle

 • castoffed

Perfect Participle

 • having castoffed

Повелителното наклонение на английски за глагола to castoff

Imperative

 • castoff
 • let's castoff
 • castoff

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: actualize amortize camphorate caseharden castle castrate categorise clench dado down laminate powernap