Спрягане на глагола cannibalise на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола cannibalise на английски.

Спрежение на глагола cannibalise в сегашни времена

Present Tense

 • I cannibalise
 • you cannibalise
 • he|she|it cannibalises
 • we cannibalise
 • you cannibalise
 • they cannibalise

Present Continuous

 • I am cannibalising
 • you are cannibalising
 • he|she|it is cannibalising
 • we are cannibalising
 • you are cannibalising
 • they are cannibalising

Present Perfect

 • I have cannibalised
 • you have cannibalised
 • he|she|it has cannibalised
 • we have cannibalised
 • you have cannibalised
 • they have cannibalised

Present Perfect Continuous

 • I have been cannibalising
 • you have been cannibalising
 • he|she|it has been cannibalising
 • we have been cannibalising
 • you have been cannibalising
 • they have been cannibalising

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола cannibalise в минали времена

Simple past

 • I cannibalised
 • you cannibalised
 • he|she|it cannibalised
 • we cannibalised
 • you cannibalised
 • they cannibalised

Past continuous

 • I was cannibalising
 • you were cannibalising
 • he|she|it was cannibalising
 • we were cannibalising
 • you were cannibalising
 • they were cannibalising

Past perfect

 • I had cannibalised
 • you had cannibalised
 • he|she|it had cannibalised
 • we had cannibalised
 • you had cannibalised
 • they had cannibalised

Past perfect continuous

 • I had been cannibalising
 • you had been cannibalising
 • he|she|it had been cannibalising
 • we had been cannibalising
 • you had been cannibalising
 • they had been cannibalising

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола cannibalise в бъдещите времена

Future

 • I will cannibalise
 • you will cannibalise
 • he|she|it will cannibalise
 • we will cannibalise
 • you will cannibalise
 • they will cannibalise

Future continuous

 • I will be cannibalising
 • you will be cannibalising
 • he|she|it will be cannibalising
 • we will be cannibalising
 • you will be cannibalising
 • they will be cannibalising

Future perfect

 • I will have cannibalised
 • you will have cannibalised
 • he|she|it will have cannibalised
 • we will have cannibalised
 • you will have cannibalised
 • they will have cannibalised

Future perfect continuous

 • I will have been cannibalising
 • you will have been cannibalising
 • he|she|it will have been cannibalising
 • we will have been cannibalising
 • you will have been cannibalising
 • they will have been cannibalising

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to cannibalise

Present participle

 • cannibalising

Past participle

 • cannibalised

Perfect Participle

 • having cannibalised

Повелителното наклонение на английски за глагола to cannibalise

Imperative

 • cannibalise
 • let's cannibalise
 • cannibalise

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: abate aggrandize bundle canalise canker cannibalize cant choose crosscheck diversify kerfuffle polarise