Спрягане на глагола canalise на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола canalise на английски.

Спрежение на глагола canalise в сегашни времена

Present Tense

 • I canalise
 • you canalise
 • he|she|it canalises
 • we canalise
 • you canalise
 • they canalise

Present Continuous

 • I am canalising
 • you are canalising
 • he|she|it is canalising
 • we are canalising
 • you are canalising
 • they are canalising

Present Perfect

 • I have canalised
 • you have canalised
 • he|she|it has canalised
 • we have canalised
 • you have canalised
 • they have canalised

Present Perfect Continuous

 • I have been canalising
 • you have been canalising
 • he|she|it has been canalising
 • we have been canalising
 • you have been canalising
 • they have been canalising

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола canalise в минали времена

Simple past

 • I canalised
 • you canalised
 • he|she|it canalised
 • we canalised
 • you canalised
 • they canalised

Past continuous

 • I was canalising
 • you were canalising
 • he|she|it was canalising
 • we were canalising
 • you were canalising
 • they were canalising

Past perfect

 • I had canalised
 • you had canalised
 • he|she|it had canalised
 • we had canalised
 • you had canalised
 • they had canalised

Past perfect continuous

 • I had been canalising
 • you had been canalising
 • he|she|it had been canalising
 • we had been canalising
 • you had been canalising
 • they had been canalising

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола canalise в бъдещите времена

Future

 • I will canalise
 • you will canalise
 • he|she|it will canalise
 • we will canalise
 • you will canalise
 • they will canalise

Future continuous

 • I will be canalising
 • you will be canalising
 • he|she|it will be canalising
 • we will be canalising
 • you will be canalising
 • they will be canalising

Future perfect

 • I will have canalised
 • you will have canalised
 • he|she|it will have canalised
 • we will have canalised
 • you will have canalised
 • they will have canalised

Future perfect continuous

 • I will have been canalising
 • you will have been canalising
 • he|she|it will have been canalising
 • we will have been canalising
 • you will have been canalising
 • they will have been canalising

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to canalise

Present participle

 • canalising

Past participle

 • canalised

Perfect Participle

 • having canalised

Повелителното наклонение на английски за глагола to canalise

Imperative

 • canalise
 • let's canalise
 • canalise

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: affront bulwark calve canal canalize cannonade chivvy cross-fertilize ditto keelhaul podzolize