Спрягане на глагола breathe на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола breathe на английски.

Спрежение на глагола breathe в сегашни времена

Present Tense

 • I breathe
 • you breathe
 • he|she|it breathes
 • we breathe
 • you breathe
 • they breathe

Present Continuous

 • I am breathing
 • you are breathing
 • he|she|it is breathing
 • we are breathing
 • you are breathing
 • they are breathing

Present Perfect

 • I have breathed
 • you have breathed
 • he|she|it has breathed
 • we have breathed
 • you have breathed
 • they have breathed

Present Perfect Continuous

 • I have been breathing
 • you have been breathing
 • he|she|it has been breathing
 • we have been breathing
 • you have been breathing
 • they have been breathing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола breathe в минали времена

Simple past

 • I breathed
 • you breathed
 • he|she|it breathed
 • we breathed
 • you breathed
 • they breathed

Past continuous

 • I was breathing
 • you were breathing
 • he|she|it was breathing
 • we were breathing
 • you were breathing
 • they were breathing

Past perfect

 • I had breathed
 • you had breathed
 • he|she|it had breathed
 • we had breathed
 • you had breathed
 • they had breathed

Past perfect continuous

 • I had been breathing
 • you had been breathing
 • he|she|it had been breathing
 • we had been breathing
 • you had been breathing
 • they had been breathing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола breathe в бъдещите времена

Future

 • I will breathe
 • you will breathe
 • he|she|it will breathe
 • we will breathe
 • you will breathe
 • they will breathe

Future continuous

 • I will be breathing
 • you will be breathing
 • he|she|it will be breathing
 • we will be breathing
 • you will be breathing
 • they will be breathing

Future perfect

 • I will have breathed
 • you will have breathed
 • he|she|it will have breathed
 • we will have breathed
 • you will have breathed
 • they will have breathed

Future perfect continuous

 • I will have been breathing
 • you will have been breathing
 • he|she|it will have been breathing
 • we will have been breathing
 • you will have been breathing
 • they will have been breathing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to breathe

Present participle

 • breathing

Past participle

 • breathed

Perfect Participle

 • having breathed

Повелителното наклонение на английски за глагола to breathe

Imperative

 • breathe
 • let's breathe
 • breathe

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bollock breakfast breathalyze brede bridge carjack cook discant intrigue perspire