Спрягане на глагола bone на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bone на английски.

Спрежение на глагола bone в сегашни времена

Present Tense

 • I bone
 • you bone
 • he|she|it bones
 • we bone
 • you bone
 • they bone

Present Continuous

 • I am boning
 • you are boning
 • he|she|it is boning
 • we are boning
 • you are boning
 • they are boning

Present Perfect

 • I have boned
 • you have boned
 • he|she|it has boned
 • we have boned
 • you have boned
 • they have boned

Present Perfect Continuous

 • I have been boning
 • you have been boning
 • he|she|it has been boning
 • we have been boning
 • you have been boning
 • they have been boning

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bone в минали времена

Simple past

 • I boned
 • you boned
 • he|she|it boned
 • we boned
 • you boned
 • they boned

Past continuous

 • I was boning
 • you were boning
 • he|she|it was boning
 • we were boning
 • you were boning
 • they were boning

Past perfect

 • I had boned
 • you had boned
 • he|she|it had boned
 • we had boned
 • you had boned
 • they had boned

Past perfect continuous

 • I had been boning
 • you had been boning
 • he|she|it had been boning
 • we had been boning
 • you had been boning
 • they had been boning

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bone в бъдещите времена

Future

 • I will bone
 • you will bone
 • he|she|it will bone
 • we will bone
 • you will bone
 • they will bone

Future continuous

 • I will be boning
 • you will be boning
 • he|she|it will be boning
 • we will be boning
 • you will be boning
 • they will be boning

Future perfect

 • I will have boned
 • you will have boned
 • he|she|it will have boned
 • we will have boned
 • you will have boned
 • they will have boned

Future perfect continuous

 • I will have been boning
 • you will have been boning
 • he|she|it will have been boning
 • we will have been boning
 • you will have been boning
 • they will have been boning

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bone

Present participle

 • boning

Past participle

 • boned

Perfect Participle

 • having boned

Повелителното наклонение на английски за глагола to bone

Imperative

 • bone
 • let's bone
 • bone

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: blag boil bond bong bookmark cage congratulate dialyze institutionalize patronise