Спрягане на глагола blot на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола blot на английски.

Спрежение на глагола blot в сегашни времена

Present Tense

 • I blot
 • you blot
 • he|she|it blots
 • we blot
 • you blot
 • they blot

Present Continuous

 • I am blotting
 • you are blotting
 • he|she|it is blotting
 • we are blotting
 • you are blotting
 • they are blotting

Present Perfect

 • I have blotted
 • you have blotted
 • he|she|it has blotted
 • we have blotted
 • you have blotted
 • they have blotted

Present Perfect Continuous

 • I have been blotting
 • you have been blotting
 • he|she|it has been blotting
 • we have been blotting
 • you have been blotting
 • they have been blotting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола blot в минали времена

Simple past

 • I blotted
 • you blotted
 • he|she|it blotted
 • we blotted
 • you blotted
 • they blotted

Past continuous

 • I was blotting
 • you were blotting
 • he|she|it was blotting
 • we were blotting
 • you were blotting
 • they were blotting

Past perfect

 • I had blotted
 • you had blotted
 • he|she|it had blotted
 • we had blotted
 • you had blotted
 • they had blotted

Past perfect continuous

 • I had been blotting
 • you had been blotting
 • he|she|it had been blotting
 • we had been blotting
 • you had been blotting
 • they had been blotting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола blot в бъдещите времена

Future

 • I will blot
 • you will blot
 • he|she|it will blot
 • we will blot
 • you will blot
 • they will blot

Future continuous

 • I will be blotting
 • you will be blotting
 • he|she|it will be blotting
 • we will be blotting
 • you will be blotting
 • they will be blotting

Future perfect

 • I will have blotted
 • you will have blotted
 • he|she|it will have blotted
 • we will have blotted
 • you will have blotted
 • they will have blotted

Future perfect continuous

 • I will have been blotting
 • you will have been blotting
 • he|she|it will have been blotting
 • we will have been blotting
 • you will have been blotting
 • they will have been blotting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to blot

Present participle

 • blotting

Past participle

 • blotted

Perfect Participle

 • having blotted

Повелителното наклонение на английски за глагола to blot

Imperative

 • blot
 • let's blot
 • blot

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: bifurcate blockade blossom blotch bludgeon burden concern destruct initiate parallel