Спрягане на глагола birddog на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола birddog на английски.

Спрежение на глагола birddog в сегашни времена

Present Tense

 • I birddog
 • you birddog
 • he|she|it birddogs
 • we birddog
 • you birddog
 • they birddog

Present Continuous

 • I am birddogging
 • you are birddogging
 • he|she|it is birddogging
 • we are birddogging
 • you are birddogging
 • they are birddogging

Present Perfect

 • I have birddogged
 • you have birddogged
 • he|she|it has birddogged
 • we have birddogged
 • you have birddogged
 • they have birddogged

Present Perfect Continuous

 • I have been birddogging
 • you have been birddogging
 • he|she|it has been birddogging
 • we have been birddogging
 • you have been birddogging
 • they have been birddogging

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола birddog в минали времена

Simple past

 • I birddogged
 • you birddogged
 • he|she|it birddogged
 • we birddogged
 • you birddogged
 • they birddogged

Past continuous

 • I was birddogging
 • you were birddogging
 • he|she|it was birddogging
 • we were birddogging
 • you were birddogging
 • they were birddogging

Past perfect

 • I had birddogged
 • you had birddogged
 • he|she|it had birddogged
 • we had birddogged
 • you had birddogged
 • they had birddogged

Past perfect continuous

 • I had been birddogging
 • you had been birddogging
 • he|she|it had been birddogging
 • we had been birddogging
 • you had been birddogging
 • they had been birddogging

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола birddog в бъдещите времена

Future

 • I will birddog
 • you will birddog
 • he|she|it will birddog
 • we will birddog
 • you will birddog
 • they will birddog

Future continuous

 • I will be birddogging
 • you will be birddogging
 • he|she|it will be birddogging
 • we will be birddogging
 • you will be birddogging
 • they will be birddogging

Future perfect

 • I will have birddogged
 • you will have birddogged
 • he|she|it will have birddogged
 • we will have birddogged
 • you will have birddogged
 • they will have birddogged

Future perfect continuous

 • I will have been birddogging
 • you will have been birddogging
 • he|she|it will have been birddogging
 • we will have been birddogging
 • you will have been birddogging
 • they will have been birddogging

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to birddog

Present participle

 • birddogging

Past participle

 • birddogged

Perfect Participle

 • having birddogged

Повелителното наклонение на английски за глагола to birddog

Imperative

 • birddog
 • let's birddog
 • birddog

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: beleaguer bin bird birdie bitter broddle come depopulate incross overturn