Спрягане на глагола bid на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bid на английски.

Спрежение на глагола bid в сегашни времена

Present Tense

 • I bid
 • you bid
 • he|she|it bid/bids
 • we bid
 • you bid
 • they bid

Present Continuous

 • I am bidding
 • you are bidding
 • he|she|it is bidding
 • we are bidding
 • you are bidding
 • they are bidding

Present Perfect

 • I have bid/bidden
 • you have bid/bidden
 • he|she|it has bid/bidden
 • we have bid/bidden
 • you have bid/bidden
 • they have bid/bidden

Present Perfect Continuous

 • I have been bidding
 • you have been bidding
 • he|she|it has been bidding
 • we have been bidding
 • you have been bidding
 • they have been bidding

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bid в минали времена

Simple past

 • I bid/bade/ad
 • you bid/bade/ad
 • he|she|it bid/bade/ad
 • we bid/bade/ad
 • you bid/bade/ad
 • they bid/bade/ad

Past continuous

 • I was bidding
 • you were bidding
 • he|she|it was bidding
 • we were bidding
 • you were bidding
 • they were bidding

Past perfect

 • I had bid/bidden
 • you had bid/bidden
 • he|she|it had bid/bidden
 • we had bid/bidden
 • you had bid/bidden
 • they had bid/bidden

Past perfect continuous

 • I had been bidding
 • you had been bidding
 • he|she|it had been bidding
 • we had been bidding
 • you had been bidding
 • they had been bidding

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bid в бъдещите времена

Future

 • I will bid
 • you will bid
 • he|she|it will bid
 • we will bid
 • you will bid
 • they will bid

Future continuous

 • I will be bidding
 • you will be bidding
 • he|she|it will be bidding
 • we will be bidding
 • you will be bidding
 • they will be bidding

Future perfect

 • I will have bid/bidden
 • you will have bid/bidden
 • he|she|it will have bid/bidden
 • we will have bid/bidden
 • you will have bid/bidden
 • they will have bid/bidden

Future perfect continuous

 • I will have been bidding
 • you will have been bidding
 • he|she|it will have been bidding
 • we will have been bidding
 • you will have been bidding
 • they will have been bidding

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bid

Present participle

 • bidding

Past participle

 • bid/bidden

Perfect Participle

 • having bid/bidden

Повелителното наклонение на английски за глагола to bid

Imperative

 • bid
 • let's bid
 • bid

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: befool beware bicycle bide bill brevet collectivize deoxygenize incarnadine overstate