Спрягане на глагола bet на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bet на английски.

Спрежение на глагола bet в сегашни времена

Present Tense

 • I bet
 • you bet
 • he|she|it bets
 • we bet
 • you bet
 • they bet

Present Continuous

 • I am betting
 • you are betting
 • he|she|it is betting
 • we are betting
 • you are betting
 • they are betting

Present Perfect

 • I have betted/bet
 • you have betted/bet
 • he|she|it has betted/bet
 • we have betted/bet
 • you have betted/bet
 • they have betted/bet

Present Perfect Continuous

 • I have been betting
 • you have been betting
 • he|she|it has been betting
 • we have been betting
 • you have been betting
 • they have been betting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bet в минали времена

Simple past

 • I betted/bet
 • you betted/bet
 • he|she|it betted/bet
 • we betted/bet
 • you betted/bet
 • they betted/bet

Past continuous

 • I was betting
 • you were betting
 • he|she|it was betting
 • we were betting
 • you were betting
 • they were betting

Past perfect

 • I had betted/bet
 • you had betted/bet
 • he|she|it had betted/bet
 • we had betted/bet
 • you had betted/bet
 • they had betted/bet

Past perfect continuous

 • I had been betting
 • you had been betting
 • he|she|it had been betting
 • we had been betting
 • you had been betting
 • they had been betting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bet в бъдещите времена

Future

 • I will bet
 • you will bet
 • he|she|it will bet
 • we will bet
 • you will bet
 • they will bet

Future continuous

 • I will be betting
 • you will be betting
 • he|she|it will be betting
 • we will be betting
 • you will be betting
 • they will be betting

Future perfect

 • I will have betted/bet
 • you will have betted/bet
 • he|she|it will have betted/bet
 • we will have betted/bet
 • you will have betted/bet
 • they will have betted/bet

Future perfect continuous

 • I will have been betting
 • you will have been betting
 • he|she|it will have been betting
 • we will have been betting
 • you will have been betting
 • they will have been betting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bet

Present participle

 • betting

Past participle

 • betted/bet

Perfect Participle

 • having betted/bet

Повелителното наклонение на английски за глагола to bet

Imperative

 • bet
 • let's bet
 • bet

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: become best bestride beta-test bewail brazen cohere denaturize impress overreact