Спрягане на глагола belly-laugh на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола belly-laugh на английски.

Спрежение на глагола belly-laugh в сегашни времена

Present Tense

 • I belly-laugh
 • you belly-laugh
 • he|she|it belly-laughs
 • we belly-laugh
 • you belly-laugh
 • they belly-laugh

Present Continuous

 • I am belly-laughing
 • you are belly-laughing
 • he|she|it is belly-laughing
 • we are belly-laughing
 • you are belly-laughing
 • they are belly-laughing

Present Perfect

 • I have belly-laughed
 • you have belly-laughed
 • he|she|it has belly-laughed
 • we have belly-laughed
 • you have belly-laughed
 • they have belly-laughed

Present Perfect Continuous

 • I have been belly-laughing
 • you have been belly-laughing
 • he|she|it has been belly-laughing
 • we have been belly-laughing
 • you have been belly-laughing
 • they have been belly-laughing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола belly-laugh в минали времена

Simple past

 • I belly-laughed
 • you belly-laughed
 • he|she|it belly-laughed
 • we belly-laughed
 • you belly-laughed
 • they belly-laughed

Past continuous

 • I was belly-laughing
 • you were belly-laughing
 • he|she|it was belly-laughing
 • we were belly-laughing
 • you were belly-laughing
 • they were belly-laughing

Past perfect

 • I had belly-laughed
 • you had belly-laughed
 • he|she|it had belly-laughed
 • we had belly-laughed
 • you had belly-laughed
 • they had belly-laughed

Past perfect continuous

 • I had been belly-laughing
 • you had been belly-laughing
 • he|she|it had been belly-laughing
 • we had been belly-laughing
 • you had been belly-laughing
 • they had been belly-laughing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола belly-laugh в бъдещите времена

Future

 • I will belly-laugh
 • you will belly-laugh
 • he|she|it will belly-laugh
 • we will belly-laugh
 • you will belly-laugh
 • they will belly-laugh

Future continuous

 • I will be belly-laughing
 • you will be belly-laughing
 • he|she|it will be belly-laughing
 • we will be belly-laughing
 • you will be belly-laughing
 • they will be belly-laughing

Future perfect

 • I will have belly-laughed
 • you will have belly-laughed
 • he|she|it will have belly-laughed
 • we will have belly-laughed
 • you will have belly-laughed
 • they will have belly-laughed

Future perfect continuous

 • I will have been belly-laughing
 • you will have been belly-laughing
 • he|she|it will have been belly-laughing
 • we will have been belly-laughing
 • you will have been belly-laughing
 • they will have been belly-laughing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to belly-laugh

Present participle

 • belly-laughing

Past participle

 • belly-laughed

Perfect Participle

 • having belly-laughed

Повелителното наклонение на английски за глагола to belly-laugh

Imperative

 • belly-laugh
 • let's belly-laugh
 • belly-laugh

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: barrel-roll beleaguer belly bellyache bench botanize clunk deluge immolate overexert