Спрягане на глагола bedight на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bedight на английски.

Спрежение на глагола bedight в сегашни времена

Present Tense

 • I bedight
 • you bedight
 • he|she|it bedights
 • we bedight
 • you bedight
 • they bedight

Present Continuous

 • I am bedighting
 • you are bedighting
 • he|she|it is bedighting
 • we are bedighting
 • you are bedighting
 • they are bedighting

Present Perfect

 • I have bedighted
 • you have bedighted
 • he|she|it has bedighted
 • we have bedighted
 • you have bedighted
 • they have bedighted

Present Perfect Continuous

 • I have been bedighting
 • you have been bedighting
 • he|she|it has been bedighting
 • we have been bedighting
 • you have been bedighting
 • they have been bedighting

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bedight в минали времена

Simple past

 • I bedighted
 • you bedighted
 • he|she|it bedighted
 • we bedighted
 • you bedighted
 • they bedighted

Past continuous

 • I was bedighting
 • you were bedighting
 • he|she|it was bedighting
 • we were bedighting
 • you were bedighting
 • they were bedighting

Past perfect

 • I had bedighted
 • you had bedighted
 • he|she|it had bedighted
 • we had bedighted
 • you had bedighted
 • they had bedighted

Past perfect continuous

 • I had been bedighting
 • you had been bedighting
 • he|she|it had been bedighting
 • we had been bedighting
 • you had been bedighting
 • they had been bedighting

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bedight в бъдещите времена

Future

 • I will bedight
 • you will bedight
 • he|she|it will bedight
 • we will bedight
 • you will bedight
 • they will bedight

Future continuous

 • I will be bedighting
 • you will be bedighting
 • he|she|it will be bedighting
 • we will be bedighting
 • you will be bedighting
 • they will be bedighting

Future perfect

 • I will have bedighted
 • you will have bedighted
 • he|she|it will have bedighted
 • we will have bedighted
 • you will have bedighted
 • they will have bedighted

Future perfect continuous

 • I will have been bedighting
 • you will have been bedighting
 • he|she|it will have been bedighting
 • we will have been bedighting
 • you will have been bedighting
 • they will have been bedighting

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bedight

Present participle

 • bedighting

Past participle

 • bedighted

Perfect Participle

 • having bedighted

Повелителното наклонение на английски за глагола to bedight

Imperative

 • bedight
 • let's bedight
 • bedight

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: balk become bedew bedim befog body cleck defuze ice over-egg