Спрягане на глагола bechance на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bechance на английски.

Спрежение на глагола bechance в сегашни времена

Present Tense

 • I bechance
 • you bechance
 • he|she|it bechances
 • we bechance
 • you bechance
 • they bechance

Present Continuous

 • I am bechancing
 • you are bechancing
 • he|she|it is bechancing
 • we are bechancing
 • you are bechancing
 • they are bechancing

Present Perfect

 • I have bechanced
 • you have bechanced
 • he|she|it has bechanced
 • we have bechanced
 • you have bechanced
 • they have bechanced

Present Perfect Continuous

 • I have been bechancing
 • you have been bechancing
 • he|she|it has been bechancing
 • we have been bechancing
 • you have been bechancing
 • they have been bechancing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bechance в минали времена

Simple past

 • I bechanced
 • you bechanced
 • he|she|it bechanced
 • we bechanced
 • you bechanced
 • they bechanced

Past continuous

 • I was bechancing
 • you were bechancing
 • he|she|it was bechancing
 • we were bechancing
 • you were bechancing
 • they were bechancing

Past perfect

 • I had bechanced
 • you had bechanced
 • he|she|it had bechanced
 • we had bechanced
 • you had bechanced
 • they had bechanced

Past perfect continuous

 • I had been bechancing
 • you had been bechancing
 • he|she|it had been bechancing
 • we had been bechancing
 • you had been bechancing
 • they had been bechancing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bechance в бъдещите времена

Future

 • I will bechance
 • you will bechance
 • he|she|it will bechance
 • we will bechance
 • you will bechance
 • they will bechance

Future continuous

 • I will be bechancing
 • you will be bechancing
 • he|she|it will be bechancing
 • we will be bechancing
 • you will be bechancing
 • they will be bechancing

Future perfect

 • I will have bechanced
 • you will have bechanced
 • he|she|it will have bechanced
 • we will have bechanced
 • you will have bechanced
 • they will have bechanced

Future perfect continuous

 • I will have been bechancing
 • you will have been bechancing
 • he|she|it will have been bechancing
 • we will have been bechancing
 • you will have been bechancing
 • they will have been bechancing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bechance

Present participle

 • bechancing

Past participle

 • bechanced

Perfect Participle

 • having bechanced

Повелителното наклонение на английски за глагола to bechance

Imperative

 • bechance
 • let's bechance
 • bechance

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: badmouth bear beaver beckon bedight bluster classify deforce hyphenate outstretch