Спрягане на глагола beatbox на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола beatbox на английски.

Спрежение на глагола beatbox в сегашни времена

Present Tense

 • I beatbox
 • you beatbox
 • he|she|it beatboxes
 • we beatbox
 • you beatbox
 • they beatbox

Present Continuous

 • I am beatboxing
 • you are beatboxing
 • he|she|it is beatboxing
 • we are beatboxing
 • you are beatboxing
 • they are beatboxing

Present Perfect

 • I have beatboxed
 • you have beatboxed
 • he|she|it has beatboxed
 • we have beatboxed
 • you have beatboxed
 • they have beatboxed

Present Perfect Continuous

 • I have been beatboxing
 • you have been beatboxing
 • he|she|it has been beatboxing
 • we have been beatboxing
 • you have been beatboxing
 • they have been beatboxing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола beatbox в минали времена

Simple past

 • I beatboxed
 • you beatboxed
 • he|she|it beatboxed
 • we beatboxed
 • you beatboxed
 • they beatboxed

Past continuous

 • I was beatboxing
 • you were beatboxing
 • he|she|it was beatboxing
 • we were beatboxing
 • you were beatboxing
 • they were beatboxing

Past perfect

 • I had beatboxed
 • you had beatboxed
 • he|she|it had beatboxed
 • we had beatboxed
 • you had beatboxed
 • they had beatboxed

Past perfect continuous

 • I had been beatboxing
 • you had been beatboxing
 • he|she|it had been beatboxing
 • we had been beatboxing
 • you had been beatboxing
 • they had been beatboxing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола beatbox в бъдещите времена

Future

 • I will beatbox
 • you will beatbox
 • he|she|it will beatbox
 • we will beatbox
 • you will beatbox
 • they will beatbox

Future continuous

 • I will be beatboxing
 • you will be beatboxing
 • he|she|it will be beatboxing
 • we will be beatboxing
 • you will be beatboxing
 • they will be beatboxing

Future perfect

 • I will have beatboxed
 • you will have beatboxed
 • he|she|it will have beatboxed
 • we will have beatboxed
 • you will have beatboxed
 • they will have beatboxed

Future perfect continuous

 • I will have been beatboxing
 • you will have been beatboxing
 • he|she|it will have been beatboxing
 • we will have been beatboxing
 • you will have been beatboxing
 • they will have been beatboxing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to beatbox

Present participle

 • beatboxing

Past participle

 • beatboxed

Perfect Participle

 • having beatboxed

Повелителното наклонение на английски за глагола to beatbox

Imperative

 • beatbox
 • let's beatbox
 • beatbox

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: backwash bead beat beatify bedazzle blunt clash deflocculate hyperbolize outspend