Спрягане на глагола bear на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола bear на английски.

Спрежение на глагола bear в сегашни времена

Present Tense

 • I bear
 • you bear
 • he|she|it bears
 • we bear
 • you bear
 • they bear

Present Continuous

 • I am bearing
 • you are bearing
 • he|she|it is bearing
 • we are bearing
 • you are bearing
 • they are bearing

Present Perfect

 • I have borne/born
 • you have borne/born
 • he|she|it has borne/born
 • we have borne/born
 • you have borne/born
 • they have borne/born

Present Perfect Continuous

 • I have been bearing
 • you have been bearing
 • he|she|it has been bearing
 • we have been bearing
 • you have been bearing
 • they have been bearing

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола bear в минали времена

Simple past

 • I bore
 • you bore
 • he|she|it bore
 • we bore
 • you bore
 • they bore

Past continuous

 • I was bearing
 • you were bearing
 • he|she|it was bearing
 • we were bearing
 • you were bearing
 • they were bearing

Past perfect

 • I had borne/born
 • you had borne/born
 • he|she|it had borne/born
 • we had borne/born
 • you had borne/born
 • they had borne/born

Past perfect continuous

 • I had been bearing
 • you had been bearing
 • he|she|it had been bearing
 • we had been bearing
 • you had been bearing
 • they had been bearing

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола bear в бъдещите времена

Future

 • I will bear
 • you will bear
 • he|she|it will bear
 • we will bear
 • you will bear
 • they will bear

Future continuous

 • I will be bearing
 • you will be bearing
 • he|she|it will be bearing
 • we will be bearing
 • you will be bearing
 • they will be bearing

Future perfect

 • I will have borne/born
 • you will have borne/born
 • he|she|it will have borne/born
 • we will have borne/born
 • you will have borne/born
 • they will have borne/born

Future perfect continuous

 • I will have been bearing
 • you will have been bearing
 • he|she|it will have been bearing
 • we will have been bearing
 • you will have been bearing
 • they will have been bearing

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to bear

Present participle

 • bearing

Past participle

 • borne/born

Perfect Participle

 • having borne/born

Повелителното наклонение на английски за глагола to bear

Imperative

 • bear
 • let's bear
 • bear

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: backstitch be bean beard become bluff clapperclaw deflagrate hydroplane outsmart