Спрягане на глагола be на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола be на английски.

Спрежение на глагола be в сегашни времена

Present Tense

 • I am
 • you are
 • he|she|it is
 • we are
 • you are
 • they are

Present Continuous

 • I am being
 • you are being
 • he|she|it is being
 • we are being
 • you are being
 • they are being

Present Perfect

 • I have been
 • you have been
 • he|she|it has been
 • we have been
 • you have been
 • they have been

Present Perfect Continuous

 • I have been being
 • you have been being
 • he|she|it has been being
 • we have been being
 • you have been being
 • they have been being

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола be в минали времена

Simple past

 • I was
 • you were
 • he|she|it was
 • we were
 • you were
 • they were

Past continuous

 • I was being
 • you were being
 • he|she|it was being
 • we were being
 • you were being
 • they were being

Past perfect

 • I had been
 • you had been
 • he|she|it had been
 • we had been
 • you had been
 • they had been

Past perfect continuous

 • I had been being
 • you had been being
 • he|she|it had been being
 • we had been being
 • you had been being
 • they had been being

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола be в бъдещите времена

Future

 • I will be
 • you will be
 • he|she|it will be
 • we will be
 • you will be
 • they will be

Future continuous

 • I will be being
 • you will be being
 • he|she|it will be being
 • we will be being
 • you will be being
 • they will be being

Future perfect

 • I will have been
 • you will have been
 • he|she|it will have been
 • we will have been
 • you will have been
 • they will have been

Future perfect continuous

 • I will have been being
 • you will have been being
 • he|she|it will have been being
 • we will have been being
 • you will have been being
 • they will have been being

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to be

Present participle

 • being

Past participle

 • been

Perfect Participle

 • having been

Повелителното наклонение на английски за глагола to be

Imperative

 • be
 • let's be
 • be

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: backheel batten bayonet beach beatbox blub clamour defecate hutch outride