Спрягане на глагола angulate на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола angulate на английски.

Спрежение на глагола angulate в сегашни времена

Present Tense

 • I angulate
 • you angulate
 • he|she|it angulates
 • we angulate
 • you angulate
 • they angulate

Present Continuous

 • I am angulating
 • you are angulating
 • he|she|it is angulating
 • we are angulating
 • you are angulating
 • they are angulating

Present Perfect

 • I have angulated
 • you have angulated
 • he|she|it has angulated
 • we have angulated
 • you have angulated
 • they have angulated

Present Perfect Continuous

 • I have been angulating
 • you have been angulating
 • he|she|it has been angulating
 • we have been angulating
 • you have been angulating
 • they have been angulating

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола angulate в минали времена

Simple past

 • I angulated
 • you angulated
 • he|she|it angulated
 • we angulated
 • you angulated
 • they angulated

Past continuous

 • I was angulating
 • you were angulating
 • he|she|it was angulating
 • we were angulating
 • you were angulating
 • they were angulating

Past perfect

 • I had angulated
 • you had angulated
 • he|she|it had angulated
 • we had angulated
 • you had angulated
 • they had angulated

Past perfect continuous

 • I had been angulating
 • you had been angulating
 • he|she|it had been angulating
 • we had been angulating
 • you had been angulating
 • they had been angulating

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола angulate в бъдещите времена

Future

 • I will angulate
 • you will angulate
 • he|she|it will angulate
 • we will angulate
 • you will angulate
 • they will angulate

Future continuous

 • I will be angulating
 • you will be angulating
 • he|she|it will be angulating
 • we will be angulating
 • you will be angulating
 • they will be angulating

Future perfect

 • I will have angulated
 • you will have angulated
 • he|she|it will have angulated
 • we will have angulated
 • you will have angulated
 • they will have angulated

Future perfect continuous

 • I will have been angulating
 • you will have been angulating
 • he|she|it will have been angulating
 • we will have been angulating
 • you will have been angulating
 • they will have been angulating

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to angulate

Present participle

 • angulating

Past participle

 • angulated

Perfect Participle

 • having angulated

Повелителното наклонение на английски за глагола to angulate

Imperative

 • angulate
 • let's angulate
 • angulate

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: air-kiss anger anguish animadvert annoy balkanise campaign crap gusset mow