Спрягане на глагола alkalify на английски език във всички времена

Ето таблиците за спрежение за глагола alkalify на английски.

Спрежение на глагола alkalify в сегашни времена

Present Tense

 • I alkalify
 • you alkalify
 • he|she|it alkalifies
 • we alkalify
 • you alkalify
 • they alkalify

Present Continuous

 • I am alkalifying
 • you are alkalifying
 • he|she|it is alkalifying
 • we are alkalifying
 • you are alkalifying
 • they are alkalifying

Present Perfect

 • I have alkalified
 • you have alkalified
 • he|she|it has alkalified
 • we have alkalified
 • you have alkalified
 • they have alkalified

Present Perfect Continuous

 • I have been alkalifying
 • you have been alkalifying
 • he|she|it has been alkalifying
 • we have been alkalifying
 • you have been alkalifying
 • they have been alkalifying

Как да използваме тези времена на английски? Present изразява навик, честота, обща истина и състояние на английски. Present Continuous изразява главно идеята за действие или дейност, която все още е в ход. Present Perfect изразява събития, които винаги са свързани с настоящето или са следствие от събитие. И накрая, Present Perfect Continuous се свързва с идеята за продължителна дейност.

Спрежение на глагола alkalify в минали времена

Simple past

 • I alkalified
 • you alkalified
 • he|she|it alkalified
 • we alkalified
 • you alkalified
 • they alkalified

Past continuous

 • I was alkalifying
 • you were alkalifying
 • he|she|it was alkalifying
 • we were alkalifying
 • you were alkalifying
 • they were alkalifying

Past perfect

 • I had alkalified
 • you had alkalified
 • he|she|it had alkalified
 • we had alkalified
 • you had alkalified
 • they had alkalified

Past perfect continuous

 • I had been alkalifying
 • you had been alkalifying
 • he|she|it had been alkalifying
 • we had been alkalifying
 • you had been alkalifying
 • they had been alkalifying

Как да използвате тези времена в английски? Simple Past изразява завършени действия, несвързани с настоящето, датирани минали действия или навици. Много често се използва на английски. Past Continous от друга страна се използва, за да се говори за текущи действия в миналото или за минало действие в ход, когато се случва друго действие. Past Perfect се използва, за да покаже, че действието се е случило преди друго минало действие. И накрая, Past Perfect Continuous се използва за означаване на продължително действие в миналото, което е продължило до друго минало действие.

Спрежение на глагола alkalify в бъдещите времена

Future

 • I will alkalify
 • you will alkalify
 • he|she|it will alkalify
 • we will alkalify
 • you will alkalify
 • they will alkalify

Future continuous

 • I will be alkalifying
 • you will be alkalifying
 • he|she|it will be alkalifying
 • we will be alkalifying
 • you will be alkalifying
 • they will be alkalifying

Future perfect

 • I will have alkalified
 • you will have alkalified
 • he|she|it will have alkalified
 • we will have alkalified
 • you will have alkalified
 • they will have alkalified

Future perfect continuous

 • I will have been alkalifying
 • you will have been alkalifying
 • he|she|it will have been alkalifying
 • we will have been alkalifying
 • you will have been alkalifying
 • they will have been alkalifying

Как използвате тези времена на английски? Футуре се използва, за да се говори за фактически действия в бъдещето. Future Continuous се използва, за да се говори за неща, които ще се случат в бъдеще. Future Perfect е време, което не се използва често в английския език - то се употребява, за да се говори за бъдещо фактическо действие преди друго. И накрая, Future Perfect Continuous се използва много рядко, това време се употребява, за да се говори за бъдещо действие в ход и преди друго.

Различните форми на причастието в английски език за глагола to alkalify

Present participle

 • alkalifying

Past participle

 • alkalified

Perfect Participle

 • having alkalified

Повелителното наклонение на английски за глагола to alkalify

Imperative

 • alkalify
 • let's alkalify
 • alkalify

Спрегнете друг глагол на английски

Други произволни глаголи на английски: adjudge alibi aline alkalize allowance autoclave bureaucratize cosh graze modernise