Konjugation av verbet weaken på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet weaken på engelska.

Konjugering av verbet weaken i presens

Present Tense

 • I weaken
 • you weaken
 • he|she|it weakens
 • we weaken
 • you weaken
 • they weaken

Present Continuous

 • I am weakening
 • you are weakening
 • he|she|it is weakening
 • we are weakening
 • you are weakening
 • they are weakening

Present Perfect

 • I have weakened
 • you have weakened
 • he|she|it has weakened
 • we have weakened
 • you have weakened
 • they have weakened

Present Perfect Continuous

 • I have been weakening
 • you have been weakening
 • he|she|it has been weakening
 • we have been weakening
 • you have been weakening
 • they have been weakening

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet weaken i förfluten tid

Simple past

 • I weakened
 • you weakened
 • he|she|it weakened
 • we weakened
 • you weakened
 • they weakened

Past continuous

 • I was weakening
 • you were weakening
 • he|she|it was weakening
 • we were weakening
 • you were weakening
 • they were weakening

Past perfect

 • I had weakened
 • you had weakened
 • he|she|it had weakened
 • we had weakened
 • you had weakened
 • they had weakened

Past perfect continuous

 • I had been weakening
 • you had been weakening
 • he|she|it had been weakening
 • we had been weakening
 • you had been weakening
 • they had been weakening

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet weaken i futurum

Future

 • I will weaken
 • you will weaken
 • he|she|it will weaken
 • we will weaken
 • you will weaken
 • they will weaken

Future continuous

 • I will be weakening
 • you will be weakening
 • he|she|it will be weakening
 • we will be weakening
 • you will be weakening
 • they will be weakening

Future perfect

 • I will have weakened
 • you will have weakened
 • he|she|it will have weakened
 • we will have weakened
 • you will have weakened
 • they will have weakened

Future perfect continuous

 • I will have been weakening
 • you will have been weakening
 • he|she|it will have been weakening
 • we will have been weakening
 • you will have been weakening
 • they will have been weakening

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to weaken

Present participle

 • weakening

Past participle

 • weakened

Perfect Participle

 • having weakened

Imperative på engelska, för verbet to weaken

Imperative

 • weaken
 • let's weaken
 • weaken

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: deprive gawk succumb syllable vociferate waul waylay wean weave zindabad