Konjugation av verbet watch på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet watch på engelska.

Konjugering av verbet watch i presens

Present Tense

 • I watch
 • you watch
 • he|she|it watches
 • we watch
 • you watch
 • they watch

Present Continuous

 • I am watching
 • you are watching
 • he|she|it is watching
 • we are watching
 • you are watching
 • they are watching

Present Perfect

 • I have watched
 • you have watched
 • he|she|it has watched
 • we have watched
 • you have watched
 • they have watched

Present Perfect Continuous

 • I have been watching
 • you have been watching
 • he|she|it has been watching
 • we have been watching
 • you have been watching
 • they have been watching

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet watch i förfluten tid

Simple past

 • I watched
 • you watched
 • he|she|it watched
 • we watched
 • you watched
 • they watched

Past continuous

 • I was watching
 • you were watching
 • he|she|it was watching
 • we were watching
 • you were watching
 • they were watching

Past perfect

 • I had watched
 • you had watched
 • he|she|it had watched
 • we had watched
 • you had watched
 • they had watched

Past perfect continuous

 • I had been watching
 • you had been watching
 • he|she|it had been watching
 • we had been watching
 • you had been watching
 • they had been watching

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet watch i futurum

Future

 • I will watch
 • you will watch
 • he|she|it will watch
 • we will watch
 • you will watch
 • they will watch

Future continuous

 • I will be watching
 • you will be watching
 • he|she|it will be watching
 • we will be watching
 • you will be watching
 • they will be watching

Future perfect

 • I will have watched
 • you will have watched
 • he|she|it will have watched
 • we will have watched
 • you will have watched
 • they will have watched

Future perfect continuous

 • I will have been watching
 • you will have been watching
 • he|she|it will have been watching
 • we will have been watching
 • you will have been watching
 • they will have been watching

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to watch

Present participle

 • watching

Past participle

 • watched

Perfect Participle

 • having watched

Imperative på engelska, för verbet to watch

Imperative

 • watch
 • let's watch
 • watch

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: depoliticise garnish substantiate swipe visor warm waste water waver yell