Konjugation av verbet wager på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet wager på engelska.

Konjugering av verbet wager i presens

Present Tense

 • I wager
 • you wager
 • he|she|it wagers
 • we wager
 • you wager
 • they wager

Present Continuous

 • I am wagering
 • you are wagering
 • he|she|it is wagering
 • we are wagering
 • you are wagering
 • they are wagering

Present Perfect

 • I have wagered
 • you have wagered
 • he|she|it has wagered
 • we have wagered
 • you have wagered
 • they have wagered

Present Perfect Continuous

 • I have been wagering
 • you have been wagering
 • he|she|it has been wagering
 • we have been wagering
 • you have been wagering
 • they have been wagering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet wager i förfluten tid

Simple past

 • I wagered
 • you wagered
 • he|she|it wagered
 • we wagered
 • you wagered
 • they wagered

Past continuous

 • I was wagering
 • you were wagering
 • he|she|it was wagering
 • we were wagering
 • you were wagering
 • they were wagering

Past perfect

 • I had wagered
 • you had wagered
 • he|she|it had wagered
 • we had wagered
 • you had wagered
 • they had wagered

Past perfect continuous

 • I had been wagering
 • you had been wagering
 • he|she|it had been wagering
 • we had been wagering
 • you had been wagering
 • they had been wagering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet wager i futurum

Future

 • I will wager
 • you will wager
 • he|she|it will wager
 • we will wager
 • you will wager
 • they will wager

Future continuous

 • I will be wagering
 • you will be wagering
 • he|she|it will be wagering
 • we will be wagering
 • you will be wagering
 • they will be wagering

Future perfect

 • I will have wagered
 • you will have wagered
 • he|she|it will have wagered
 • we will have wagered
 • you will have wagered
 • they will have wagered

Future perfect continuous

 • I will have been wagering
 • you will have been wagering
 • he|she|it will have been wagering
 • we will have been wagering
 • you will have been wagering
 • they will have been wagering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to wager

Present participle

 • wagering

Past participle

 • wagered

Perfect Participle

 • having wagered

Imperative på engelska, för verbet to wager

Imperative

 • wager
 • let's wager
 • wager

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: demystify futureproof sty suspect vent wadset wage waggle wake wow