Konjugation av verbet title på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet title på engelska.

Konjugering av verbet title i presens

Present Tense

 • I title
 • you title
 • he|she|it titles
 • we title
 • you title
 • they title

Present Continuous

 • I am titling
 • you are titling
 • he|she|it is titling
 • we are titling
 • you are titling
 • they are titling

Present Perfect

 • I have titled
 • you have titled
 • he|she|it has titled
 • we have titled
 • you have titled
 • they have titled

Present Perfect Continuous

 • I have been titling
 • you have been titling
 • he|she|it has been titling
 • we have been titling
 • you have been titling
 • they have been titling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet title i förfluten tid

Simple past

 • I titled
 • you titled
 • he|she|it titled
 • we titled
 • you titled
 • they titled

Past continuous

 • I was titling
 • you were titling
 • he|she|it was titling
 • we were titling
 • you were titling
 • they were titling

Past perfect

 • I had titled
 • you had titled
 • he|she|it had titled
 • we had titled
 • you had titled
 • they had titled

Past perfect continuous

 • I had been titling
 • you had been titling
 • he|she|it had been titling
 • we had been titling
 • you had been titling
 • they had been titling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet title i futurum

Future

 • I will title
 • you will title
 • he|she|it will title
 • we will title
 • you will title
 • they will title

Future continuous

 • I will be titling
 • you will be titling
 • he|she|it will be titling
 • we will be titling
 • you will be titling
 • they will be titling

Future perfect

 • I will have titled
 • you will have titled
 • he|she|it will have titled
 • we will have titled
 • you will have titled
 • they will have titled

Future perfect continuous

 • I will have been titling
 • you will have been titling
 • he|she|it will have been titling
 • we will have been titling
 • you will have been titling
 • they will have been titling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to title

Present participle

 • titling

Past participle

 • titled

Perfect Participle

 • having titled

Imperative på engelska, för verbet to title

Imperative

 • title
 • let's title
 • title

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: concertina escalate shutter slim testfire tipple titivate titrate toe twinge winkle