Konjugation av verbet spellbind på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spellbind på engelska.

Konjugering av verbet spellbind i presens

Present Tense

 • I spellbind
 • you spellbind
 • he|she|it spellbinds
 • we spellbind
 • you spellbind
 • they spellbind

Present Continuous

 • I am spellbinding
 • you are spellbinding
 • he|she|it is spellbinding
 • we are spellbinding
 • you are spellbinding
 • they are spellbinding

Present Perfect

 • I have spellbound
 • you have spellbound
 • he|she|it has spellbound
 • we have spellbound
 • you have spellbound
 • they have spellbound

Present Perfect Continuous

 • I have been spellbinding
 • you have been spellbinding
 • he|she|it has been spellbinding
 • we have been spellbinding
 • you have been spellbinding
 • they have been spellbinding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spellbind i förfluten tid

Simple past

 • I spellbound
 • you spellbound
 • he|she|it spellbound
 • we spellbound
 • you spellbound
 • they spellbound

Past continuous

 • I was spellbinding
 • you were spellbinding
 • he|she|it was spellbinding
 • we were spellbinding
 • you were spellbinding
 • they were spellbinding

Past perfect

 • I had spellbound
 • you had spellbound
 • he|she|it had spellbound
 • we had spellbound
 • you had spellbound
 • they had spellbound

Past perfect continuous

 • I had been spellbinding
 • you had been spellbinding
 • he|she|it had been spellbinding
 • we had been spellbinding
 • you had been spellbinding
 • they had been spellbinding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spellbind i futurum

Future

 • I will spellbind
 • you will spellbind
 • he|she|it will spellbind
 • we will spellbind
 • you will spellbind
 • they will spellbind

Future continuous

 • I will be spellbinding
 • you will be spellbinding
 • he|she|it will be spellbinding
 • we will be spellbinding
 • you will be spellbinding
 • they will be spellbinding

Future perfect

 • I will have spellbound
 • you will have spellbound
 • he|she|it will have spellbound
 • we will have spellbound
 • you will have spellbound
 • they will have spellbound

Future perfect continuous

 • I will have been spellbinding
 • you will have been spellbinding
 • he|she|it will have been spellbinding
 • we will have been spellbinding
 • you will have been spellbinding
 • they will have been spellbinding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spellbind

Present participle

 • spellbinding

Past participle

 • spellbound

Perfect Participle

 • having spellbound

Imperative på engelska, för verbet to spellbind

Imperative

 • spellbind
 • let's spellbind
 • spellbind

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bowdlerise devest remit retake sock spectate spell spellcheck spin straggle tranquilise wizen