Konjugation av verbet slacken på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet slacken på engelska.

Konjugering av verbet slacken i presens

Present Tense

 • I slacken
 • you slacken
 • he|she|it slackens
 • we slacken
 • you slacken
 • they slacken

Present Continuous

 • I am slackening
 • you are slackening
 • he|she|it is slackening
 • we are slackening
 • you are slackening
 • they are slackening

Present Perfect

 • I have slackened
 • you have slackened
 • he|she|it has slackened
 • we have slackened
 • you have slackened
 • they have slackened

Present Perfect Continuous

 • I have been slackening
 • you have been slackening
 • he|she|it has been slackening
 • we have been slackening
 • you have been slackening
 • they have been slackening

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet slacken i förfluten tid

Simple past

 • I slackened
 • you slackened
 • he|she|it slackened
 • we slackened
 • you slackened
 • they slackened

Past continuous

 • I was slackening
 • you were slackening
 • he|she|it was slackening
 • we were slackening
 • you were slackening
 • they were slackening

Past perfect

 • I had slackened
 • you had slackened
 • he|she|it had slackened
 • we had slackened
 • you had slackened
 • they had slackened

Past perfect continuous

 • I had been slackening
 • you had been slackening
 • he|she|it had been slackening
 • we had been slackening
 • you had been slackening
 • they had been slackening

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet slacken i futurum

Future

 • I will slacken
 • you will slacken
 • he|she|it will slacken
 • we will slacken
 • you will slacken
 • they will slacken

Future continuous

 • I will be slackening
 • you will be slackening
 • he|she|it will be slackening
 • we will be slackening
 • you will be slackening
 • they will be slackening

Future perfect

 • I will have slackened
 • you will have slackened
 • he|she|it will have slackened
 • we will have slackened
 • you will have slackened
 • they will have slackened

Future perfect continuous

 • I will have been slackening
 • you will have been slackening
 • he|she|it will have been slackening
 • we will have been slackening
 • you will have been slackening
 • they will have been slackening

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to slacken

Present participle

 • slackening

Past participle

 • slackened

Perfect Participle

 • having slackened

Imperative på engelska, för verbet to slacken

Imperative

 • slacken
 • let's slacken
 • slacken

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: belong deflower reawaken refute sift sky-rocket slack slag slap speckle taw vocalize