Konjugation av verbet prize på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet prize på engelska.

Konjugering av verbet prize i presens

Present Tense

 • I prize
 • you prize
 • he|she|it prizes
 • we prize
 • you prize
 • they prize

Present Continuous

 • I am prizing
 • you are prizing
 • he|she|it is prizing
 • we are prizing
 • you are prizing
 • they are prizing

Present Perfect

 • I have prized
 • you have prized
 • he|she|it has prized
 • we have prized
 • you have prized
 • they have prized

Present Perfect Continuous

 • I have been prizing
 • you have been prizing
 • he|she|it has been prizing
 • we have been prizing
 • you have been prizing
 • they have been prizing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet prize i förfluten tid

Simple past

 • I prized
 • you prized
 • he|she|it prized
 • we prized
 • you prized
 • they prized

Past continuous

 • I was prizing
 • you were prizing
 • he|she|it was prizing
 • we were prizing
 • you were prizing
 • they were prizing

Past perfect

 • I had prized
 • you had prized
 • he|she|it had prized
 • we had prized
 • you had prized
 • they had prized

Past perfect continuous

 • I had been prizing
 • you had been prizing
 • he|she|it had been prizing
 • we had been prizing
 • you had been prizing
 • they had been prizing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet prize i futurum

Future

 • I will prize
 • you will prize
 • he|she|it will prize
 • we will prize
 • you will prize
 • they will prize

Future continuous

 • I will be prizing
 • you will be prizing
 • he|she|it will be prizing
 • we will be prizing
 • you will be prizing
 • they will be prizing

Future perfect

 • I will have prized
 • you will have prized
 • he|she|it will have prized
 • we will have prized
 • you will have prized
 • they will have prized

Future perfect continuous

 • I will have been prizing
 • you will have been prizing
 • he|she|it will have been prizing
 • we will have been prizing
 • you will have been prizing
 • they will have been prizing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to prize

Present participle

 • prizing

Past participle

 • prized

Perfect Participle

 • having prized

Imperative på engelska, för verbet to prize

Imperative

 • prize
 • let's prize
 • prize

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: blackball monkey nicker predestinate prioritise privilege probate procure rampart right-click soft-soap