Konjugation av verbet phone på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet phone på engelska.

Konjugering av verbet phone i presens

Present Tense

 • I phone
 • you phone
 • he|she|it phones
 • we phone
 • you phone
 • they phone

Present Continuous

 • I am phoning
 • you are phoning
 • he|she|it is phoning
 • we are phoning
 • you are phoning
 • they are phoning

Present Perfect

 • I have phoned
 • you have phoned
 • he|she|it has phoned
 • we have phoned
 • you have phoned
 • they have phoned

Present Perfect Continuous

 • I have been phoning
 • you have been phoning
 • he|she|it has been phoning
 • we have been phoning
 • you have been phoning
 • they have been phoning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet phone i förfluten tid

Simple past

 • I phoned
 • you phoned
 • he|she|it phoned
 • we phoned
 • you phoned
 • they phoned

Past continuous

 • I was phoning
 • you were phoning
 • he|she|it was phoning
 • we were phoning
 • you were phoning
 • they were phoning

Past perfect

 • I had phoned
 • you had phoned
 • he|she|it had phoned
 • we had phoned
 • you had phoned
 • they had phoned

Past perfect continuous

 • I had been phoning
 • you had been phoning
 • he|she|it had been phoning
 • we had been phoning
 • you had been phoning
 • they had been phoning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet phone i futurum

Future

 • I will phone
 • you will phone
 • he|she|it will phone
 • we will phone
 • you will phone
 • they will phone

Future continuous

 • I will be phoning
 • you will be phoning
 • he|she|it will be phoning
 • we will be phoning
 • you will be phoning
 • they will be phoning

Future perfect

 • I will have phoned
 • you will have phoned
 • he|she|it will have phoned
 • we will have phoned
 • you will have phoned
 • they will have phoned

Future perfect continuous

 • I will have been phoning
 • you will have been phoning
 • he|she|it will have been phoning
 • we will have been phoning
 • you will have been phoning
 • they will have been phoning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to phone

Present participle

 • phoning

Past participle

 • phoned

Perfect Participle

 • having phoned

Imperative på engelska, för verbet to phone

Imperative

 • phone
 • let's phone
 • phone

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: artificialize loop maunder peal phase phonate phosphatize photomap pounce reenter shank