Konjugation av verbet hedge på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet hedge på engelska.

Konjugering av verbet hedge i presens

Present Tense

 • I hedge
 • you hedge
 • he|she|it hedges
 • we hedge
 • you hedge
 • they hedge

Present Continuous

 • I am hedging
 • you are hedging
 • he|she|it is hedging
 • we are hedging
 • you are hedging
 • they are hedging

Present Perfect

 • I have hedged
 • you have hedged
 • he|she|it has hedged
 • we have hedged
 • you have hedged
 • they have hedged

Present Perfect Continuous

 • I have been hedging
 • you have been hedging
 • he|she|it has been hedging
 • we have been hedging
 • you have been hedging
 • they have been hedging

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet hedge i förfluten tid

Simple past

 • I hedged
 • you hedged
 • he|she|it hedged
 • we hedged
 • you hedged
 • they hedged

Past continuous

 • I was hedging
 • you were hedging
 • he|she|it was hedging
 • we were hedging
 • you were hedging
 • they were hedging

Past perfect

 • I had hedged
 • you had hedged
 • he|she|it had hedged
 • we had hedged
 • you had hedged
 • they had hedged

Past perfect continuous

 • I had been hedging
 • you had been hedging
 • he|she|it had been hedging
 • we had been hedging
 • you had been hedging
 • they had been hedging

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet hedge i futurum

Future

 • I will hedge
 • you will hedge
 • he|she|it will hedge
 • we will hedge
 • you will hedge
 • they will hedge

Future continuous

 • I will be hedging
 • you will be hedging
 • he|she|it will be hedging
 • we will be hedging
 • you will be hedging
 • they will be hedging

Future perfect

 • I will have hedged
 • you will have hedged
 • he|she|it will have hedged
 • we will have hedged
 • you will have hedged
 • they will have hedged

Future perfect continuous

 • I will have been hedging
 • you will have been hedging
 • he|she|it will have been hedging
 • we will have been hedging
 • you will have been hedging
 • they will have been hedging

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to hedge

Present participle

 • hedging

Past participle

 • hedged

Perfect Participle

 • having hedged

Imperative på engelska, för verbet to hedge

Imperative

 • hedge
 • let's hedge
 • hedge

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: entreat expand hallucinate heathenize hector hedge-hop helm immerse lave opiate sip upheave