Konjugation av verbet gel på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet gel på engelska.

Konjugering av verbet gel i presens

Present Tense

 • I gel
 • you gel
 • he|she|it gels
 • we gel
 • you gel
 • they gel

Present Continuous

 • I am gelling
 • you are gelling
 • he|she|it is gelling
 • we are gelling
 • you are gelling
 • they are gelling

Present Perfect

 • I have gelled
 • you have gelled
 • he|she|it has gelled
 • we have gelled
 • you have gelled
 • they have gelled

Present Perfect Continuous

 • I have been gelling
 • you have been gelling
 • he|she|it has been gelling
 • we have been gelling
 • you have been gelling
 • they have been gelling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet gel i förfluten tid

Simple past

 • I gelled
 • you gelled
 • he|she|it gelled
 • we gelled
 • you gelled
 • they gelled

Past continuous

 • I was gelling
 • you were gelling
 • he|she|it was gelling
 • we were gelling
 • you were gelling
 • they were gelling

Past perfect

 • I had gelled
 • you had gelled
 • he|she|it had gelled
 • we had gelled
 • you had gelled
 • they had gelled

Past perfect continuous

 • I had been gelling
 • you had been gelling
 • he|she|it had been gelling
 • we had been gelling
 • you had been gelling
 • they had been gelling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet gel i futurum

Future

 • I will gel
 • you will gel
 • he|she|it will gel
 • we will gel
 • you will gel
 • they will gel

Future continuous

 • I will be gelling
 • you will be gelling
 • he|she|it will be gelling
 • we will be gelling
 • you will be gelling
 • they will be gelling

Future perfect

 • I will have gelled
 • you will have gelled
 • he|she|it will have gelled
 • we will have gelled
 • you will have gelled
 • they will have gelled

Future perfect continuous

 • I will have been gelling
 • you will have been gelling
 • he|she|it will have been gelling
 • we will have been gelling
 • you will have been gelling
 • they will have been gelling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to gel

Present participle

 • gelling

Past participle

 • gelled

Perfect Participle

 • having gelled

Imperative på engelska, för verbet to gel

Imperative

 • gel
 • let's gel
 • gel

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: doublespace elbow fuller gawp gee gelatinize gentrify hackle interleave mishear scissor tread