Konjugation av verbet fulfil på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet fulfil på engelska.

Konjugering av verbet fulfil i presens

Present Tense

 • I fulfil
 • you fulfil
 • he|she|it fulfils
 • we fulfil
 • you fulfil
 • they fulfil

Present Continuous

 • I am fulfilling
 • you are fulfilling
 • he|she|it is fulfilling
 • we are fulfilling
 • you are fulfilling
 • they are fulfilling

Present Perfect

 • I have fulfilled
 • you have fulfilled
 • he|she|it has fulfilled
 • we have fulfilled
 • you have fulfilled
 • they have fulfilled

Present Perfect Continuous

 • I have been fulfilling
 • you have been fulfilling
 • he|she|it has been fulfilling
 • we have been fulfilling
 • you have been fulfilling
 • they have been fulfilling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet fulfil i förfluten tid

Simple past

 • I fulfilled
 • you fulfilled
 • he|she|it fulfilled
 • we fulfilled
 • you fulfilled
 • they fulfilled

Past continuous

 • I was fulfilling
 • you were fulfilling
 • he|she|it was fulfilling
 • we were fulfilling
 • you were fulfilling
 • they were fulfilling

Past perfect

 • I had fulfilled
 • you had fulfilled
 • he|she|it had fulfilled
 • we had fulfilled
 • you had fulfilled
 • they had fulfilled

Past perfect continuous

 • I had been fulfilling
 • you had been fulfilling
 • he|she|it had been fulfilling
 • we had been fulfilling
 • you had been fulfilling
 • they had been fulfilling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet fulfil i futurum

Future

 • I will fulfil
 • you will fulfil
 • he|she|it will fulfil
 • we will fulfil
 • you will fulfil
 • they will fulfil

Future continuous

 • I will be fulfilling
 • you will be fulfilling
 • he|she|it will be fulfilling
 • we will be fulfilling
 • you will be fulfilling
 • they will be fulfilling

Future perfect

 • I will have fulfilled
 • you will have fulfilled
 • he|she|it will have fulfilled
 • we will have fulfilled
 • you will have fulfilled
 • they will have fulfilled

Future perfect continuous

 • I will have been fulfilling
 • you will have been fulfilling
 • he|she|it will have been fulfilling
 • we will have been fulfilling
 • you will have been fulfilling
 • they will have been fulfilling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to fulfil

Present participle

 • fulfilling

Past participle

 • fulfilled

Perfect Participle

 • having fulfilled

Imperative på engelska, för verbet to fulfil

Imperative

 • fulfil
 • let's fulfil
 • fulfil

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: distill droop formicate fructify fuel fulfill fund grapple inhale mess saddle tootle