Konjugation av verbet embark på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet embark på engelska.

Konjugering av verbet embark i presens

Present Tense

 • I embark
 • you embark
 • he|she|it embarks
 • we embark
 • you embark
 • they embark

Present Continuous

 • I am embarking
 • you are embarking
 • he|she|it is embarking
 • we are embarking
 • you are embarking
 • they are embarking

Present Perfect

 • I have embarked
 • you have embarked
 • he|she|it has embarked
 • we have embarked
 • you have embarked
 • they have embarked

Present Perfect Continuous

 • I have been embarking
 • you have been embarking
 • he|she|it has been embarking
 • we have been embarking
 • you have been embarking
 • they have been embarking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet embark i förfluten tid

Simple past

 • I embarked
 • you embarked
 • he|she|it embarked
 • we embarked
 • you embarked
 • they embarked

Past continuous

 • I was embarking
 • you were embarking
 • he|she|it was embarking
 • we were embarking
 • you were embarking
 • they were embarking

Past perfect

 • I had embarked
 • you had embarked
 • he|she|it had embarked
 • we had embarked
 • you had embarked
 • they had embarked

Past perfect continuous

 • I had been embarking
 • you had been embarking
 • he|she|it had been embarking
 • we had been embarking
 • you had been embarking
 • they had been embarking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet embark i futurum

Future

 • I will embark
 • you will embark
 • he|she|it will embark
 • we will embark
 • you will embark
 • they will embark

Future continuous

 • I will be embarking
 • you will be embarking
 • he|she|it will be embarking
 • we will be embarking
 • you will be embarking
 • they will be embarking

Future perfect

 • I will have embarked
 • you will have embarked
 • he|she|it will have embarked
 • we will have embarked
 • you will have embarked
 • they will have embarked

Future perfect continuous

 • I will have been embarking
 • you will have been embarking
 • he|she|it will have been embarking
 • we will have been embarking
 • you will have been embarking
 • they will have been embarking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to embark

Present participle

 • embarking

Past participle

 • embarked

Perfect Participle

 • having embarked

Imperative på engelska, för verbet to embark

Imperative

 • embark
 • let's embark
 • embark

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: cramp cyclostyle dup email embargo embarrass emblemize euhemerize fumigate indite purr soup