Konjugation av verbet consume på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet consume på engelska.

Konjugering av verbet consume i presens

Present Tense

 • I consume
 • you consume
 • he|she|it consumes
 • we consume
 • you consume
 • they consume

Present Continuous

 • I am consuming
 • you are consuming
 • he|she|it is consuming
 • we are consuming
 • you are consuming
 • they are consuming

Present Perfect

 • I have consumed
 • you have consumed
 • he|she|it has consumed
 • we have consumed
 • you have consumed
 • they have consumed

Present Perfect Continuous

 • I have been consuming
 • you have been consuming
 • he|she|it has been consuming
 • we have been consuming
 • you have been consuming
 • they have been consuming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet consume i förfluten tid

Simple past

 • I consumed
 • you consumed
 • he|she|it consumed
 • we consumed
 • you consumed
 • they consumed

Past continuous

 • I was consuming
 • you were consuming
 • he|she|it was consuming
 • we were consuming
 • you were consuming
 • they were consuming

Past perfect

 • I had consumed
 • you had consumed
 • he|she|it had consumed
 • we had consumed
 • you had consumed
 • they had consumed

Past perfect continuous

 • I had been consuming
 • you had been consuming
 • he|she|it had been consuming
 • we had been consuming
 • you had been consuming
 • they had been consuming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet consume i futurum

Future

 • I will consume
 • you will consume
 • he|she|it will consume
 • we will consume
 • you will consume
 • they will consume

Future continuous

 • I will be consuming
 • you will be consuming
 • he|she|it will be consuming
 • we will be consuming
 • you will be consuming
 • they will be consuming

Future perfect

 • I will have consumed
 • you will have consumed
 • he|she|it will have consumed
 • we will have consumed
 • you will have consumed
 • they will have consumed

Future perfect continuous

 • I will have been consuming
 • you will have been consuming
 • he|she|it will have been consuming
 • we will have been consuming
 • you will have been consuming
 • they will have been consuming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to consume

Present participle

 • consuming

Past participle

 • consumed

Perfect Participle

 • having consumed

Imperative på engelska, för verbet to consume

Imperative

 • consume
 • let's consume
 • consume

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: befriend blast conceal constrain consult consummate contend crossfertilize discombobulate exsect mock recommend