Konjugation av verbet blether på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet blether på engelska.

Konjugering av verbet blether i presens

Present Tense

 • I blether
 • you blether
 • he|she|it blethers
 • we blether
 • you blether
 • they blether

Present Continuous

 • I am blethering
 • you are blethering
 • he|she|it is blethering
 • we are blethering
 • you are blethering
 • they are blethering

Present Perfect

 • I have blethered
 • you have blethered
 • he|she|it has blethered
 • we have blethered
 • you have blethered
 • they have blethered

Present Perfect Continuous

 • I have been blethering
 • you have been blethering
 • he|she|it has been blethering
 • we have been blethering
 • you have been blethering
 • they have been blethering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet blether i förfluten tid

Simple past

 • I blethered
 • you blethered
 • he|she|it blethered
 • we blethered
 • you blethered
 • they blethered

Past continuous

 • I was blethering
 • you were blethering
 • he|she|it was blethering
 • we were blethering
 • you were blethering
 • they were blethering

Past perfect

 • I had blethered
 • you had blethered
 • he|she|it had blethered
 • we had blethered
 • you had blethered
 • they had blethered

Past perfect continuous

 • I had been blethering
 • you had been blethering
 • he|she|it had been blethering
 • we had been blethering
 • you had been blethering
 • they had been blethering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet blether i futurum

Future

 • I will blether
 • you will blether
 • he|she|it will blether
 • we will blether
 • you will blether
 • they will blether

Future continuous

 • I will be blethering
 • you will be blethering
 • he|she|it will be blethering
 • we will be blethering
 • you will be blethering
 • they will be blethering

Future perfect

 • I will have blethered
 • you will have blethered
 • he|she|it will have blethered
 • we will have blethered
 • you will have blethered
 • they will have blethered

Future perfect continuous

 • I will have been blethering
 • you will have been blethering
 • he|she|it will have been blethering
 • we will have been blethering
 • you will have been blethering
 • they will have been blethering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to blether

Present participle

 • blethering

Past participle

 • blethered

Perfect Participle

 • having blethered

Imperative på engelska, för verbet to blether

Imperative

 • blether
 • let's blether
 • blether

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: beta-test bleat bless blight bloat bullyrag compose designate infuse pamper